• Menu
  • Menu

Beaune – Město Burgundského vína

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Francie » Beaune – Město Burgundského vína

Snídáme na parkovišti v Beune, dáváme si čaj na vařiči a koláč.  Je tu 16°C, což je bohužel v tomto ročním období málo častá výjimka. Prší. Balíme svých pár švestek a vydáváme se pěšky do centra městečka.

nádvoří hospice

Beaune se nachází ve francouzském departementu Côte-d’Or a Burgundsko. Rozkládá se 45 kilometrů jižně od Dijonu a 150 km severně od Lyonu. Město bohatého historického a architektonického dědictví, je považováno za jednu z nejlepších oblastí pro pěstování Burgundského vína.

Vinice v okolí Beaune

 První zmínky o lokalitě pochází z 12. století a jsou na mnoha místech ještě zřejmé z pozůstatků zdí a ohrad. Salins Guigone založil v roce 1443 Hospice de Beaune, kde byl vytvořien v roce 1452 nový náboženský řád: Les sœurs hospitalières de Beaune(Sestry hospice v Beaune). Salins též objednal polyptych Posledního soudu od vlámského malíře Rogier van der Weydena. Tento je dodnes vystaven v prostorech Hospice. Je osvětlen a zaměstnankyně kláštera, velmi milá paní, před ním pohybuje dle přání velkou zavěšenou lupou. Opravdu je to velký zážitek vidět miniaturní detaily, s nimiž si malíř vyhrál. Sebemenší záhyb pláště nebo drobnost ve šperku, pouhým okem neviditelná nám byla odhalena touto lupou. Sama jsem před tímto polyptychem strávila více než půl hodiny.

Paní bohužel nerozuměla dobře anglicky či německy, ale stačilo ukázat na část díla, kterou jsme chtěli lupou zvětšit a ochotně nám ji ukázala. Tento polyptych je jedním z diamantů Beaune. Dalším takovým je samotná stavba hospice. Překrásná střecha skládající se ze dvou architektonicky odlišných částí a vyřezávané dřevěné dekorace jsou typickými znaky Hospice. Zvenku má střecha modrošedou barvu břidlice, ze strany nádvoří je střecha tvořená pravidelným symetrickým vzorem žluto, zeleno červené barvy. Tento vzor je pro Beuane typický a nachází se ještě na střechách několika významných budov z období středověku. Na Náměstí Hospice je starověká studna napomáhající celkovému dojmu z místa. Vnitřní prostory stavby zahrnují expozici z dob největší slávy. Jedná se o několik místností s typickým nemocničním vybavením a postelemi, figurínami v dobovém obleku jeptišky. Mě osobně se nejvíce líbila místnost kuchyně, kde v pravidelných intervalech z reproduktorů zní výklad k prostoru (bohužel ve francouzštině) a předměty či prostory o nichž je zmiňováno jsou osvětlovány bodovým světlem. V kuchyni se nachází též pár figurín stylizovaných do každodenních činností jako je draní peří či nošení vody ze studny. Lékárna s tisíci dózami rozlišných velikostí obsahovala až neuvěřitelné horniny, části zvířecích těl i vymyšlený prach z jednorožce…. Každý si dozajista najde minimálně pět výjimečných materiálů.

Beuane dostalo svou výjimečnou tvář především díky sňatku šlechtice Henryho II s Catherinou di Medici, členkou jednoho z nejmocnějších rodů Itálie a v pozdější době i Francie.

L’Hôtel des ducs de Bourgogne de Beaune et le musée du vin de Bourgogne je palác ze čtrnáctého století a muzeum Burgundských vín. Muzeum bylo založeno v roce 1938 v Beaune. Palác je klasifikován jako národní historická památka, stejně jako Hospic od roku 1924. Stavba nese stejné architektonické tvarosloví jako Hospic. K tomuto náleží i stěny z masivního kamene bez omítky, bez ozdob. Strohost a prostá krása kamene v kombinaci se dřevem zatajuje dech. Vstupné do

této stavby s ISIC kartou je opravdu minimální, mimo sezónu žádné, a je možné vidět středověké dřevěné stroje na lisování vína, interiér budovy.

Notre-Dame de Beaune kostel z dvanáctého století na němž byly provedeny restaurátorské práce v devatenáctém století. Přesto však stavbu pohlcuje dominantní románský styl.Je jedním z posledních velkých románských kostelů v Burgundsku. Kostel se skládá z hlavní lodi se dvěma uličkami, příčné lodi a sboru s apsidou a drobnými kaplemi. Transept a pěvecký sbor pokrývá valená klenba přecházející v žebrovou klenbu v prostoru kapitulní síně. Atmosféra vnitřních prostor dýchá středověkem. Majestátní vchod se sloupovím uvozuje malé náměstíčko před kostelem. Stavbu dekorují opečovávané stromy v pravidelném rastru. Průčelí dodává náměstí jedinečnost a sílu.

Katka

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.