• Poznejte s námi ASII

  O Asii

  Kolébka starých civilizací Babylonie, Asýrie, Číny , Persie,  Mezopotámie a Indie , Arábie. Na tomto kontinentě povstaly hlavní náboženské směry , které lidstvo zná : Hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství i islám. Tento obrovský kontinent, který v dávné minulosti byl obdařen obrovskými pásy lesů , džunglí a  divokou panenskou přírodou , kde proces civilizace  v některých oblastech  narušil ekologickou rovnováhu, kdy některá asijská přelidněná a špinavá  města  čelí velkým  existenčním a ekologickým procesům a každodenní boj o přežití v těchto městech  znamená další zasahování do ekosystému přilehlých  oblastí s velkým kácením lesů a zúrodňování půdy. S tím úzce souvisí i velká expanze cizokrajných  vzácných dřevin na světové trhy a další úbytek zelených porostů z povrchu zemského.

  Asie – největší a nejlidnatější ze všech světadílů, země nazývaná starým světadílem , světadíl opředený legendami  , mystikou i neuvěřitelnými příběhy..

  Asie je světadílem v kterém najdeme nejmohutnější horskou soustavu Himaláj s nejvyšší horou světa  Everestem. (8 846m). Na kontinentě najdeme  i nejníže položené místo na světě – Mrtvé moře. Světadíl  se  svými 60% zabydlenosti patří mezi nejlidnatější kontinenty světa .  Na jejím povrchu najdete oblasti , kde mráz  láme rekordy, oblasti pouští , kde dychtíte po poháru křišťálové vody, a oblasti pekelných sopek (nejvyšší činná sopka na světě Ključevskaja 4750 m – Kamčatka) a vulkánů., nejhlubší  jezero a kryptodeprese světa Bajkal, největší ostrov světa Bornea (Kalimantan) a největší poloostrov /Arabský/, největší jezero světa – Kaspické moře. Dalšími světovými rekordy jsou nejlidnatější stát – Čína a nejrozlehlejší  stát Rusko.

  Asijským světadílem protékají obrovské veletoky – Chang Jiang – nejdelší čínský veletok 5500 km, ruské řeky OB a Irtyš (5400km) Žlutá řeka (4845 km), z dalších pak Mekong, Amur, Jenisej…

  Hranice mezi Evropou a Asií  není zřejmá a tak výklady kudy prochází se různí. Nejzazší body asijské pevniny  jsou :

  • Východ : Děžňovův mys
  • Západ: Mys  Baba  v Turecku
  • Jih : Mys Buru na Malajském poloostrově
  • Sever: Čuljuskinův mys, poloostrov Tajmyr Rusko

  Asie je  nejhustěji osídlený světadíl , tvoří součást kontinentu Eurasie (Eurafrasie), umístěná na východní a severní polokouli.

  Asie z hlediska turistického nabízí nepřehlednou škálu zajímavostí, památek, krásné přírody, velehor , moří , pouští , báječného jídla  a skvělých lidí.

  HISTORIE : historicky se dají dějiny Asie rozdělit na několik oblastí : dějiny číny, dějiny Japonska, dějiny Indie, Persie a Blízkého východu.

  Nejstarší civilizace , které vzniky ve 4. století na území Asie /Mezopotámie/- SUMER,Asýrie, Babylónská říše, Chetitská říše, Féničané , Izraelské a Judské království. Dobytím Babylónu r. 539.př.n.l. perským vládcem Kýrosem II vznikla Perská říše , která fungovala do r. 331 př.n.l, kdy dobyl Persii  Alexandr Makedonský . Po vyhnání Řeků Parthy ovládli pobřeží středozemního moře Římská a následovně Byzantská říše.

  Po r. 610 vyhlásil prorok Mohamed , když vystoupil v Mekce nové náboženství (muslimské monoteistické) – ISLÁM. Islám byl rozšířen ve velké míře po celém blízkém východě. Po smrti proroka Mohameda  se muslimové rozdělili na sunnity a šííty, i tak vznikl Abbásovský chalífát.

  •  ROZLOHA : 44 410 000 km2
  • POČET OBYVATEL: 3 800 000 000 /60% světové populace/
  • PODNEBÍ : v Asii jsou všechny podnebné pásy
  • ASIE . rozdělení na   SEVERNÍ ASIE, STŘEDNÍ ASIE, VÝCHODNÍ ASIE, JIHOVÝCHDNÍ ASIE, JIŽNÍ ASIE, JIHOZÁPADNÍ ASIE
  Číst více...

  Články

  Srí Lanka – Sigiryia Lví skála

  od • 27.12.2017 • Sri Lanka • Štítky: , , , , , • zobrazeno 341 krát • 0 komentářů

  Malby polonahých žen jsou záhadou

  Skála je ztuhlou magmatickou zátkou vyhaslé sopky. Na plošině pod skalou se nacházejí vytesaná obrovská socha lva, otevřená lví tlama s krkem a obrovské lví tlapy, která svou velikostí měla symbolizovat královu sílu a moc,

  [Číst více…]

  Katar, Austrálie – 5. část

  od • 10.9.2017 • Katar (Qatar) • Štítky: , , , • zobrazeno 326 krát • 0 komentářů

  Souq Waqif

  Před naším odletem do Austrálie nás Lukáš zavedl ještě na jedno zajímavé místo: Souq Waqif (Starý trh), abychom zažili atmosféru starých arabských tržnic. V jeho sousedství dohlíží na dění kolem vysoký spirálovitý minaret Katarského islámského kulturního centra,

  [Číst více…]

  Katar, Austrálie – 4. část

  od • 22.8.2017 • Katar (Qatar) • Štítky: , , , , • zobrazeno 327 krát • 0 komentářů

  Muzeum Islámského umění (MIA)

  Předposledním místem, na které zavítáme při naší krátké návštěvě Kataru, je Muzeum Islámského umění (MIA). Počasí se odhodlalo uchránit nás před velkou dávkou UV záření – ze zatažené oblohy sem tam spadne pár dešťových kapek a chvílemi o sobě dá vědět i hrom.

  [Číst více…]