• Menu
  • Menu
Hlincová Hora

Hlincová Hora

Cestu můžeme začít zaparkováním auta v obci Hlincová Hora, které se v minulosti říkalo Pfaffenberg (Kněžský vrch) po té se vydáváme k rybníku Mrhal, kde začíná naučná stezka vedoucí do Rudolfova a zpátky Je to pohodlná příjemná procházka o déle necelých 6 km a lze ji zvládnout s celou rodinou včetně dětí.

Pod hrází rybníka narazíme na studánku U Mrhalu, kde se můžeme osvěžit. Po necelých dvou kilometrech na nás z lesa po pravé straně vykoukne zámeček Lustenek. Zámeček je postaven v letech 1581-83 jako honosné renesanční sídlo s obytnými i hospodářskými budovami čtvercového půdorysu, napodobující životní styl panstva. Později byl ve vlastnictví těžařské rodiny Hölzlů. . Roku 1622 přešel Lustenek coby zkonfiskovaný luteránský majetek do vlastnictví českobudějovického děkanství. V letech 1707-22 došlo k barokní přestavbě, která vzhled a charakter renesančního sídla proměnila. Přibylo jižní (čelní) křídlo budovy s nástavbou sýpky a domácí kaple a naopak byla zazděna původními sgrafity zdobená brána s menší boční brankou pod nimi. Charakter a způsob užívání objektu se však nezměnil. Obytná budova, v níž bydlel šafář a někteří nájemci, byla označována jako zámek. Roku 1828 objekt vyhořel a musel být o rok později klasicistně upraven do současné podoby. Bylo sneseno první patro nad jižním křídlem s kaplí a sýpkou, dřevěné vnější schody s ochozem nahrazeny za vnitřní a pořízena nová fasáda. Tím nabyl Lustenek více hospodářského charakteru. V církevním majetku zůstal objekt až do roku 1948, kdy byl zkonfiskován státem. V roce 1954 byl předán do majetku Státních lesů, později sloužil jako sklad obchodní organizace Drobné zboží. Posledními obyvateli dvora byli příslušníci rodiny hajného Šťástky. Po neúspěšné privatizaci Drobného zboží v 90. letech minulého století je udržován pod správou státu jako nárokovaný majetek katolické církve.

Od zámečku dále pak už vcházíme do městečka Rudolfov, kde přejdeme po hrázi Královského rybníka a můžeme se vydat na prohlídku Hornického muzea (v současné době, zde probíhá rekonstrukce a je uzavřeno) nebo se začít pomalu vracet po naučné stezce zpátky k Hlincově Hoře a rybníku Mrhal. Proti proudu potoka Čertík se vydáváme nahoru. Naše cesta končí u rozcestníku Mrhal na břehu rybníka.

 Pokud byste se na Hlincovu Horu vydali příště, vedou stezky i na opačnou stranu směrem k Dubičnému nebo pak druhá část naučné Rudolfovy stezky.

.

hlincovka

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *