• Menu
  • Menu

Kryštofovo Údolí – kostel

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Liberecký kraj » Kryštofovo Údolí – kostel

Kostel Svatého Kryštofa

Dřevěný kostel zasvěcený sv. Kryštofovi, patronu poutníků, je nejcennější památkou Kryštofova Údolí. Obec byla v roce 2015 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

Kostel sv. Kryštofa

Kostel byl postaven roku 1686 uprostřed vsi nad pravým břehem říčky Rokytky a nahradil tak původní luteránský kostelík ze 16. století, který stával na levém břehu říčky. Nynější kostel vystavěl tesař Michl Schobel se svými pomocníky. Velice cenná je i vnitřní výzdoba kostela – dřevěné sochy, nástropní malby i oltáře. Pozoruhodná je i samostatně stojící zvonice a rovněž márnice. Ta byla vyzdobena osmi obrazy malovanými na dřevěných deskách , které zobrazovaly tzv. Tanec Smrti. Ty jsou dnes uchovány v Severočeském muzeu v Liberci.

Kostel sv. Kryštofa

Barokní fara byla dokončena roku 1768 a Kryštofovo Údolí se tehdy stalo samostatnou farností. Od roku 1945 patří libereckému vikariátu.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.