• Menu
  • Menu

Lom Velká Amerika

Lom Velká Amerika – Vstup zakázán !

Na Ameriku  jsme se  vrátili  po 25 letech. Dost se toho změnilo. Jediné , co zůstalo je , že je vstup do lomu stále zakázán. V době komunistické , někdy od 60. let , sem jezdilo  nejenom spousty Pražáků  a turistů, ale Amerika byla i oblíbeným místem pro nudisty  a  pro milovníky  koupání, někteří zde tábořili. Nedovoleně, ale o to intenzivněji  zde působili i jeskyňáři  a skupiny zabývající se dokumentací krasových jevů a historického podzemí.  Společné pro všechny bylo, že se utíkalo před Veřejnou bezpečností, která tady měla pravidelné kontroly a pořádala policejní zátahy proti návštěvníkům –  záškodníkům. Dolů  po skále k vodě vedlo lano, kterého se dalo přidržovat. My jako nezodpovědní rodičové sem, jako i spousty jiných, šli s dětmi. Dceři bylo pouze půl roku a synovcovi 6 let, když jsme poprvé podnikli tuto výpravu a tak strach, aby se při sestupu i výstupu nezranili, byl velký. Koupání bylo fantastické ! Vše proběhlo bez úhony, až do chvíle, kdy nás v horní partii Ameriky legitimovali esenbáci. Já měla dušičku a strach o děti  a trnula,  co bude následovat. Vyústěním konfliktu bylo, že nám vytáhli z fotoaparátu nafocený film , pohrozili pokutou a vykázali nás, jako i další, z tohoto území. Škoda, fotografie by určitě dnes mnohé napověděly, a bylo by na co koukat a vzpomínat.

Lom Velká Amerika
Lom Velká Amerika

Amerika dnes , je pořád krásná a fascinující. Omezení jsou mnohem přísnější a pokuty vysoké. Nafotit tu krásu je dost těžké, jsou pouze dvě místa, kam mohou návštěvníci stanout a kde je na lom vidět. Přesto je opravdu se na co dívat a určitě je to nezapomenutelný zážitek.

Lom Velká Amerika je 322 metrů n.m.. Lom je zatopen a slouží jako rezervoár pro provoz R.D. Mořina. Zajímavostí je , že  ve výšce asi 335 m n.m. je chodba spojující tento lom s Trestaneckým lomem. Při přepravě rubaniny bylo využito sjezdů a spojujících chodeb a tunelů mezi jednotlivými lomy v blízkém okolí. Přístup do tohoto lomu byl umožněn 130 dlouhým tunelem. Lom Amerika je v sestavě vápencových lomů nacházejících se v okolních lesích určitě nejznámější. Za rok otevření lomů  u Mořiny je považán rok 1891 a vlastní ložisko bylo otevřeno v r. 1900. Nezbytnou a důležitou roli při otevírání nových lomů měla železnice: Kladensko – nučická dráha. Dnešní lomy „Amerika“ byly nejdříve otevřeny od východu (Kozolupy). Po protažení železnice byl vybudován hlavní závod lomů Mořina a toto místo bylo nazváno „Amerika“. Z peronu Amerika byl otevřen stejnojmenný lom.

Lom Velká Amerika
Lom Velká Amerika

Od r. 2000 vede kolem lomu značená turistická značka, žlutá č.6161 v celkové délce 5km. Vychází od Dubu sedmi bratří  směrem na západní okraj Malé Ameriky , dál jižním okrajem Malé Ameriky , severním směrem obchází areál lomů Mořina a Mexiko, východ lomu Mexiko pokračujete až k Velké Americe a končí  v obci Mořina.

Pokud chcete zajet vozidlem až k lomu , dost těžko zde zaparkujete, je lepší nechat auto v Mořině. Pro pěší , kteří se dopravili vlakem, je zde značená trasa již od nádraží.

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *