• Menu
  • Menu

Mostiště – vodní dílo na Oslavě

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Vysočina » Mostiště – vodní dílo na Oslavě

Přehrada Mostiště

Přehrada na Oslavě vznikla v letech 1957-1961. Sypaná kamenitá hráz je vysoká 32,7 metrů a dlouhá 304,7 metrů.

Impulsem pro výstavbu přehradní nádrže byla zejména velká voda v roce 1902, která způsobila závažné škody. S přípravami projektu se začalo již počátkem 20. století, ale veškeré aktivity byly na dlouhou dobu přerušeny událostmi první a druhé světové války.

přehrada Mostiště

V průběhu 30. let byl proveden podrobný geologický průzkum, zaměření terénu a dokonce se již začalo se stavbou příjezdové komunikace, ale k vlastní realizaci stavby se přistoupilo až roku 1957. Původní záměr zbudovat vodní dílo za účelem snížení kulminace povodňových průtoků, byl v souladu s novými společenskými potřebami doplněn o požadavek akumulace a dodávky vody pro úpravnu skupinového vodovodu Velké Meziříčí–Třebíč a nadlepšení průtoků v řece Oslavě pro provoz elektrárny v Oslavanech. Stavba přehrady byla dokončena v roce 1961 a do provozu byla uvedena o tři roky později.

Vodní nádrž Ostrov nad Oslavou se nachází na Bohdalovském potoku v lokalitě Templ, severozápadně od městyse Ostrov nad Oslavou (okr. Žďár nad Sázavou) na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce cca 530 m n. m.,

přehrada Mostiště

Nádrž s rekreačním rybolovem- 16 ha

Nádrž byla dříve v povědomí rybářů jako tzv. “soukromý revír“ s omezeným počtem míst k lovu a zaměřením především na lov trofejních kaprů. Po peripetiích s nutnými opravami se státní podnik Povodí Moravy rozhodl tuto nádrž zahrnout do režimu sportovního rybolovu. Vzhledem ke zmíněným nezbytným technickým zásahům byla nádrž dva roky po sobě zimována i letněna. Vlivem těchto opatření došlo k narušení struktury dna, což z hlediska produkce po prvotním napuštění nádrže nabízí obrovský potenciál zejména v podobě přirozeného výtěru a vysokých přírůstků všech druhů ryb. Po vypuštění nádrže docházelo postupně k zarůstání dna vegetací. Z důvodu usnadnění rybolovu proběhla na konci roku 2015 likvidace těchto téměř dvouletých porostů. I přes veškeré úsilí nebylo technicky možné odstranit porost ze dna beze zbytku, což může mít za následek zvýšené riziko vázek při rybolovu.

přehrada Mostiště

Odměnou však budou nevšední zážitky a raritní úlovky skrývající se v části zatopených porostů. Po napuštění nádrže lze očekávat dynamický rozvoj přirozené produkce, která do budoucna nabízí úlovky velkých štik, okounů, ale i kaprů a línů. Zmíněný výčet rybích druhů není konečný, můžete zde očekávat i úlovek amura, candáta, úhoře aj. Počáteční zarybnění nádrže tvořilo 6 000 kg kapra o kusové hmotnosti 1,5-4 kg, tržní lín, amur, násada štiky, okouna a jako potravní složka bílá ryba. Přesnější údaje o množství vysazených ryb v roce 2016 najdete v aktualitách.

V zimním období po zámrzu vodní hladiny zde bude praktikován tzv. „lov na dírkách“.

Vzhledem k umístění nádrže v povodí vodního díla Mostiště je zde omezeno celkové množství vnadící směsi.

Příjezd k nádrži je možný po silnici 2 .třídy č. 388 ve směru Ostrov nad Oslavou – Kotlasy. Parkování je umožněno podél zpevněné příjezdové komunikace vedoucí k hrázi. Vjezd na hráz je zakázán. Text : http://rybarstvi.pmo.cz/cz/stranka/vodni-nadrz-ostrov-nad-oslavou/

přehrada Mostiště
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *