• Menu
  • Menu

O Jihočeském kraji

Jihočeský kraj známý svými četnými rybníky, nádhernou přírodou, borovými lesy, rozsáhlými rašeliništi. Kraj, který každého návštěvníka překvapí svou krásou. Najdete zde mnoho kulturně historických památek, starobylá města, zámky, památky lidového stavitelství, kláštery a kostely včetně zajímavých technických staveb.

Obraz jihočeské krajiny dotvářejí malebné vesničky a města, které jsou v kontrastu s drsnou a milovanou horskou krajinou Šumavy, Blanského lesa a Novohradských hor. Na západě kraj sousedí s krajem Plzeňským, na severu se Středočeským krajem, na severovýchodě s krajem Vysočina a na východě krátký úsek s krajem Jihomoravským. Hranice mezi jižními Čechami, Rakouskem a Německem dnes  rozdělují krajinu, která je historicky svázána třeba jedním šlechtickým rodem s jeho mocenskými zájmy nebo jinými historickými pouty. V kraji je 53 měst a 570 obcí. Největším městem Jihočeského kraje jsou České Budějovice. Nejvyšším bodem kraje je vrchol hory Plechý 1378.

A jistě právem je Jihočeský kraj nazýván Českou Kanadou.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *