• Menu
  • Menu

Vodní dílo Hněvkovice

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Vodní dílo Hněvkovice

Vltavské kaskády – vodní dílo Hněvkovice. 

 

Vodní dílo Hněvkovice

Vodní dílo Hněvkovice patří k nejnovějším dílům tzv. “  Vltavské kaskády“ . Hněvkovice byly primárně vybudovány jako zdroj technologické vody pro elektrárnu Temelín.. Se stavbou se začalo roku 1 986 a práce byly skončeny  roku 1991. Vodní nádrž  Hněvkovice nejdete nedaleko města Týn nad Vltavou.

Vodní dílo Hněvkovice 1986-1991 .Vlastní přehradu tvoří betonová tížná hráz, plavební komora  a vodní elektrárna. Čerpací stanice užitkové vody pro jadernou elektrárnu Temelín je umístěná na levém břehu nedaleko hráze, ale není součástí přehrady, přehrada umožňuje regulaci hladiny vody nutnou pro funkčnost a bezpečnost čerpací stanice.

Plocha povodí spravovaného závodem Horní Vltava je 12 198 km2, od státních hranic s Německem a Rakouskem až po údolní nádrž Orlík. Ve správě závodu je 1533 km vodohospodářsky významných i drobných vodních toků, 7 přehrad , 7 malých vodních nádrží, 26 pohyblivých a 133 pevných jezů.

Vodní dílo Hněvkovice

Hněvkovice. Hráz je betonová tížná se třemi korunovými přelivy, každý o šířce 12,0 m. Přelivy jsou hrazeny 7,7 m vysokými segmentovými uzávěry. Celková kapacita přelivů je 3 x 337 m³/s při kótě hladiny 370,50 (maximální dočasná hladina). Jako spodní výpusti na této přehradě složí obtok plavební komory. Manipulační řád  nepřipouští poklesnutí vodní hladiny v nádrži pod úroveň 365,00 m n.m. Při větším poklesu vody by nebylo možné odebírat vodu pro elektrárnu Temelín. Po koruně hráze vede silnice  III/12220, respektive nad přelivy je most  ev.č. 12220-1.

Plavební komora je situována u pravého břehu. Její maximální spád je 19,0 m, půdorysný rozměr 45,0 x 6,0 m. Plavební komora byla dokončena v roce 2010 a je určena pro lodě o nosnosti do 300 t.

Součástí VD je u levého břehu Vodní elektrárna Hněvkovice. 

Vodní dílo Hněvkovice

Povodí Vltavy – historický následník všech předchozích majitelů správců Vltavy i celého jejího povodí. Ve své činnosti navazuje na jejich nejlepší tradice. Svojí vodohospodářskou činnost zabezpečuje na území o rozloze 28 708 km2, což je téměř 40% plochy české republiky. Organizačně se člení na generální ředitelství se sídlem v Praze a tři závody Horní Vltava se sídlem v Českých Budějovicích, Dolní Vltava se sídlem v Praze  a Berounka se sídlem v Plzni.

Vodní nádrž   Hněvkovice je využívána také k rekreačním účelům , vodním sportům a rekreačnímu rybolovu.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *