• Menu
  • Menu

Rybník Rožmberk

 Jihočeské moře – rybník Rožmberk

Rožmberk  je největším rybníkem v České republice  (a říká se, že je i největším rybníkem na světě ?). Na  březích Rožmberka  můžete obdivovat stoleté duby, které možná pamatují Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, který rybník  postavil v letech 1584 – 1590. Rovněž vybudoval umělý kanál zvaný Nová řeka převádějící povodňové vody z Lužnice do Nežárky s kapacitou 60 m3/s.

rybník Rožmberk

JAKUB KRČÍN

 Krčín vedl pestrý život, protkaný sem tam nějakým skandálem, za který mohla jeho rozmařilost a láska k alkoholu. Jako student se Krčín věnoval svobodným uměním a exaktním vědám a hodně cestoval. Poté, co pobyl pár let v Borovanech, se hrne do Krumlova, kde se stává podpurkrabím a slouží svému vladaři jako dobrý stavitel a hospodář. Patří mu i péče o zámeckou kuchyni a pivnici. Vlastní pivovar mu však nestačil, a tak počal měřit rybníky a stoky a sám je i stavět. Mnozí k jeho počínání neměli důvěru (už proto, že v době, kdy se stal purkrabím, žádal jako plat 100 kop, ačkoli ostatní purkrabí mívali jen po 40 kopách).

Roku 1566 se Krčín poprvé žení. Bere si vdovu Dorotu Slepičkovou a dobírá se tak slušného jmění. Sňatek se Krčínovi vyplatil i jinak, neboť je Vilémem z Rožmberka jmenován nejvyšším regentem a stává se tak Jakubem Krčínem z Jelčan. Krčínova hvězda zářila jasně, obchod se mu dařil ani vladař nešetřil na lichotkách. A tak vladařův oblíbenec, ješitný a geniální Krčín, začíná myslet na slávu nikoli jen svou, ale na slávu celého rožmberského panství. Předkládá vladaři návrh na zřízení rybníka, jemuž v celém království českém rovno nebude. Vzniká tak olbřímí rybník Rožmberk

Mezi chudým lidem však Krčín platil za ukrutníka nesmírného. Snad proto se dochovala řada pověstí, podle kterých si jeho černou duši odnesl sám ďábel a Krčín i po smrti objíždí svá díla na kočáru taženém ohnivými kocoury.

Rybník ROŽMBERK

-vodní plocha po výstavbě – cca 1000 ha

– současná vodní plocha (odhad) –489 ha

– hospodářská hladina rybníka činí442 cmna vodočetné lati

– množství vody při normále činí6.2 mil. M3

– délka hráze 2430 m

– objem hráze 75000 m3

– výška hráze v patě55 m

– šířka koruny hráze11 m

– přelivová hrana bezpečnostního přelivu57 m

– česlová stěna bezpečnostního přelivu57 m

– kapacita hlavní výpustě činí až 27 m3/s

Naučná stezka Rožmberk

 Kolem rybníka vede Naučná stezka Rožmberk, mimo jiné stojí  určitě stojí za návštěvu nedaleké krásné městečko Třeboň. Kvůli čistotě vody se nesmí rybník hnojit.

rybník Rožmberk

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *