• Menu
  • Menu

Bechyně

Po pěkném výletě v  Židově strouze, navštěvujeme malebné a lázeňské město Bechyně, rozprostírající se v jihočeské krajině nad řekou Lužnicí. Město keramiky a lázní patří k nejstarším správním centrům v Čechách. V místě původního slovanského sídliště, na vysokém ostrohu nad Lužnicí, založil Přemysl Otakar II. ve druhé polovině 13. století královský hrad.

Jarní paprsky dnes  vylákaly do přírody i do města velké množství lidí. Jak by bylo krásné si sednout na některou ze zahrádek na Bechyňském náměstí. Naštěstí je zde dost laviček a tak zakupujeme asijské jídlo a baštíme umělohmotnou vidličkou, pivo zajídáme dobrou zmrzlinou. Podobně se stravují všichni kolem nás. Koše přetékají plasty i papírem, hygiena nade vše!

děkanský kostel sv. Matěje

KLÁŠTER S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – poutní místo

Jdeme směrem k zámku, obdivujeme krásné domy. Máme radost, že je překvapivě otevřený  nádherný kostel Nanebevzetí Panny Marie   patřící ke  klášteru. V kostele se nás ujme velmi milý kastelán a nejenže nám dovolí si kostel prohlédnout, ale zaníceně vypráví o vzácných a zázračných jevech a uzdravení, které s tímto poutním místem souvisí.  Zázraky jsou připisované dvěma gotickým soškám Panny Marie Bolestné (Piety)  a plastice Ukřižování. Ukřižování je mladší, z druhé poloviny 16. století. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl v roce 1491. V interiéru zaujme vzácná sklípková klenba a náhrobní kameny držitelů Bechyně. Kostel Nanebevzetí P. Marie byl postaven jako síňové dvoulodí (přes 42 m dlouhé) s obdélným, polygonálně uzavřeným presbytářem v ose severní lodi. Na severu přiléhá ke kostelu komplex klášterních budov.

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – poutní místo

V baroku byla na jižní straně přistavěna centrální kaple Ukřižování Páně a Bolestné P. Marie. Kněžiště i dvoulodí bylo opatřeno opěrnými pilíři, které jsou v severní lodi patrny pouze v křížové chodbě. Prostor mezi presbytářem a severní lodí spojuje lomený vítězný oblouk. ve stěnách, na jejichž vnějším zdivu jsou patrny zbytky malované rustiky, byla prolomena vysoká hrotitá okna. Presbytář je sklenut síťovou klenbou s cihlovými žebry, vybíhajícími z jehlancových konzol a protínajícími se v terčovitých svornících se šternberskými znaky. Dvoulodí bylo před rokem 1500 sklenuto sklípkovou klenbou, vynesenou na tři polygonální pilíře s osmihrannými patkami.

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – poutní místo

Kostel byl překryt sedlovými střechami. Teprve v baroku byla na střeše lodi přistavěna malá cibulovitá vížka. Do západní části severní lodi byl v roce 1634 vestavěn barokní kůr, nesený oblouky na pilířích a podklenut křížovou klenbou bez žeber. V roce 1943 byla objevena a následně obnovena v podkruchtí na severní straně pozdně gotická nástěnná malba Poslední soud z doby kolem r.1520./ http://m.mestobechyne.cz//.

Klášter s kostelem patří mezi Národní kulturní památky.

Bechyně náměstí

Město založil Jan Lucemburský kolem roku 1323, kdy nechal opevnit předhradí. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Štenberkové, na které upomínají náhrobní kameny v klášterním kostele.

Komplex bechyňského zámku je veřejně přístupný, při naší „kovidové„ návštěvě, bohužel zavřený.

Bechyňský zámek

V bývalém zámeckém pivovaru jsou umístěny výstavní exponáty keramiky Alšovy jihočeské galerie. V bývalé zámecké sýpce je umístěno muzeum Vladimíra Preclíka.

Dominantou náměstí je děkanský kostel sv. Matěje. Kostel vznikl na přelomu 13. a 14 století.

Hřbitovní kostel sv. Michala nechal postavit v 17. Století Jan Norbert ze Štenberka.

Místní lázně se specializují na léčbu a rekondici pohybového ústrojí.

Keramické tradice města se píše od 16. Století. V roce 1884 byla ve městě otevřena nejstarší odborná keramická škola v Čechách.

Hasičské muzeum unikátní sbírkou staré hasičské techniky najdete na náměstí T.G. Masaryka.

V roce 1903 vyjela na trať Tábor – Bechyně elektrická vlaková souprava Ing. F. Křižíka, první elektrifikovaná železnice v bývalém Rakousku- Uhersku.

Lužnice

Bechyňský most

V roce 1928 překlenul hluboké údolí Lužnice ve výšce 50m nad řekou svým odvážným obloukem nový most, nazývaný Bechyňská duha. Bechyňský  železobetonový obloukový most  (Bechyňská duha, řídce též Duhový most, původně pojmenovaný jako Jubilejní most). Je sdruženým mostem pro silniční i železniční provoz.

Most Bechyňská duha

Modrý most

Na místě původního přívozu byl v roce 1923 postaven dřevěný most, pojmenovaný podle primátora Otakara Svobody- Svobodova lávka. V roce 1973 byl provizorně zpevněn ocelovou konstrukcí. Při púovodních 2002 byl  poškozen, že byl na jeho místě postaven nový most. Současný most byl postaven v roce 2003. Jde o ocelový obloukový most typu Langerův trám s dolní mostovkou. Délka mostu je 46,2 m, šířka vozovky 6,5 m a oboustranně jsou vně oblouků dvoumetrové chodníky.

Modrý most
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *