• Menu
  • Menu

Divišova jeskyně

Petrovická stezka – Divišova jeskyně.

Týnčany,  nedaleko Mokřice, obklopené přírodou plnou vzácných druhů fauny i flory. Byla zde  objevena řada jeskynních útvarů. K největším patří Divišova jeskyně, u níž je i speleologická základna. Pokud budete mít štěstí a na speleology tu narazíte, jistě vás nechají do tajemného podzemí nahlédnout. Na stezce je i vápencový lom ve Skoupém.

Divišova jeskyně  se nachází v drobném lůmku na úpatí Kozinců. Je vytvořena ve skopských vápencích devonského stáří.

Divišova jeskyně

Vchod byl následkem odstřelu v lomu zavalen a po jeho odkrytí byla v roce 1973 objevena část jeskyně s prostorami téměř vyplněnými sedimenty. Postupným vyklízením prostor byly dokryty dvě souběžné chodby. Jeskynní prostory jsou vázány na tektonické poruchy procházející ve směru severovýchod- jihozápad. V místech, kde se kříží s vložkami metamorfovaných břidlic, jsou vytvořeny dómovité prostory.

Část jeskyně nazvaná Bohoušovy lázně je zaplaveno vodou. V zadní části Srpnové chodby se vytváří jezírko o délce 5m a hloubce až2 metry. Při povodňových stavech dochází ke vzdutí hladiny až o 2 m a voda zaplavuje i vstupní partii jeskyně. V sedimentech jeskyně byly při výkopových pracích nalezeny až několik decimetrů mocné polohy minerálu wadu a polygorakitu (sklaní kůže) dosahující velikosti i několika dm2.

V těsné blízkosti Divišovy jeskyně se nachází vchod do jeskyně Dvořákovy. Obě jeskyně tvořily původně jeden celek. Rozděleny byly při těžbě vápence. Dvořákova jeskyně je vytvořena v silěn rozpukaných vápencích a ukončena suťovým kuželem, v němž se vyskytuje nickamínek. Byl zde také pozorován netopýr vousatý. V odkrývání dalších jeskynních prostor se soustavně pokračuje. V roce 1987 činila délka známých prostor Divišovy jeskyně 60 m, Dvořákovy 15 m.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *