• Menu
  • Menu

Solvayovy lomy

Solvayovy lomy – Skanzen a Muzeum těžby a dopravy vápence.

 

Solvayovy lomy se nacházejí asi 1 km od Sv. Jana pod Skalou. K dopravě vápence sloužila lanovka. K horní stanici vedla úzkokolejná dráha o rozchodu 600 mm. V dnešním skanzenu (projekt je koncipován jako skanzen, tedy muzeum ve volné přírodě. Tvoří jej několik objektů – bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve zrušeném vápencovém lomu Paraple. Absolvovat prohlídku  můžete s průvodcem . Součástí prohlídky je návštěva muzea těžby a části dopravní štoly a také projížďka důlními vozy taženými lokomotivou.

Solvayovy lomy nebo také lomy Na Stydlých vodách. U paraplete či U odpočívadla. V letech 1916 -1964 se zde těžily prvohorní vápence ze spodního devonu, konkrétně ze stupňů lochkov, prag a zlíchov. Používaly se podle kvality na výrobu cementu, vápna, chemických produktů a na stavební kámen. Těžbu vápenců komplikovalo jejich silné zkrasovění. Vápence se těžily v rozsáhlém stěnovém lomu na třech etážích. Lom měl také jámovou část přístupnou z první etáže.

Ukončení těžby proběhlo v době, kdy se na rekultivace nekladl velký důraz. Lom byl ponechán svému osudu , a to paradoxně přispělo k jeho přirozené revitalizaci.. V lomu nyní žijí bohatá společenstva rostlin a živočichů, včetně kriticky ohrožených druhů jako jsou motýli soumračník žlutoskvrný a okáč metlicový. Z ohrožených druhů zde roste hvězdnice chlumní. V malých přirozených jezírkách žije silně ohrožený čolek obecný.

Od sedmdesátých let 20. století byl jámový lom v Solvayových lomech zavážen různými odpady a nakonec zavezen zeminou z výkopů. Z dnešního hlediska šlo o nešetrný rekultivační zásah., který způsobil krajinářsky nevhodnou úpravu reliéfu , což můžeme místa kde stojíme dobře pozorovat. Na počátku 21. století byla tato plocha osázena různými druhy dřevin pro výukové účely.Solvayovy lomy jsou typickým příkladem toho, jak se mnoho let opuštěný lom může nenásilně včlenit do okolní krajiny.

 Dnešní pohled na lomy : dno etáže je porostlé suchomilnými a teplomilnými společenstvy a u lomových stěn se hojně vyskytují náletové dřeviny, zejména bříza, dub, hloh, habr. Bohužel se zde ale značně rozšířily i nepůvodní akát , jasan , osika… .

Solvayovy lom

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST 2013:

Prohlídky s průvodcem a jízdy muzejní dráhy jsou podle počtu návštěvníků, zpravidla každou celou hodinu – velikost skupiny je omezena počtem 30 osob.
Čas uvedený níže v tabulce znamená ZAČÁTEK první a poslední prohlídky.
Prohlídka s průvodcem se koná pouze v případě, že se jí zúčastní alespoň 5 osob platících základní vstupné.
Mimo otevírací dobu je skanzen pro veřejnost uzavřen.

 

Otevírací  doba – časy označují začátky prohlídek                   2013
KVĚTEN – ČERVEN ČERVENEC – SRPEN ZÁŘÍ – ŘÍJEN LISTOPAD – DUBEN
PONDĚLÍ zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
ÚTERÝ – PÁTEK zavřeno 11:00 – 12:30 – 14:00 – 15:30 zavřeno zavřeno
SOBOTA 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 zavřeno
NEDĚLE
A STÁTNÍ SVÁTKY
11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 zavřeno

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *