• Menu
  • Menu

Dobříš zámek – Anglická zahrada

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Dobříš zámek – Anglická zahrada

Tajemná zahrada

Za oranžérií francouzské zahrady  na zámku Dobříš pokračuje  zahrada anglická, která vznikala  začátkem 19. století. Tato zahrada inspirovaná přírodou byla založena na místě barokní bažantnice. Tento spíše přírodní park leží na břehu Huťského rybníka , do  kterého  ve výchovní části parku vtéká Chotěbuzský potok. Pokud sem zabloudíte, atmosféra neudržované , ale o to více tajemné zahrady, vám dovolí zapomenout na shon moderního světa a můžete zde v poklidu relaxovat bez přítomnosti davu turistů, kteří se procházejí zahradou francouzskou a zámkem.

Anglická zahrada zámek Dobříš
Anglická zahrada zámek Dobříš
Anglická zahrada zámek Dobříš

Francouzská zahrada – vzácná ukázka rokokové zahradní architektury,která svými květinovými ornamenty a stříhanými ploty navozuje atmosféru vídeňského Schonbrunnu.

Kompozice zahrady navržená francouzským architektem Julesem Robertem de Cottem v r. 1760 se rozkládá na pěti terasách a hlavním důvodem kaskádového rozvržení bylo její umístění na sklepích zámeckého pivovaru. Areál zahrady navozuje na jižní zámecké křídlo , jehož halou se do zahrady vcházelo. Zahrada je doplněna sochami českého autora Františka Ignáce Platzera(1717 – 1787), který pocházel z řezbářské rodiny ze západních Čech a patřil k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem barokních Čech. V parku naleznete např. sousoší Persefóny, sochu Herakla nebo alegorii čtyř ročních období. Vrcholnými ukázkami jeho tvorby je mimo sochařské výzdoby na zámku Dobříš i výzdoba kláštera v Teplé na Zbraslavi.

Hlavní ozdobou zahrady je majestátní sousoší s fontánou „Napájení Héliových koní“, které vytváří pomyslný střed celé zahrady. Fontána je unikátní také technickým řešením napájecího systému.Ve francouzské zahradě původně fungoval důmyslný zavlažovací systém, voda byla čerpána z Huťského rybníka do nádrže v anglickém parku., tunelem pod oranžérií protékala do Héliovy fontány a odtud dále samospádem do bazénku, vodotrysků a fontán v nižších patrech zahrady.

 Na konci zahrady nalezneme oranžérii, která tvoří protipól zámecké budovy. Na stěně obrácené k zámku je dodnes patrná malba, která měla navozovat iluzi většího zámeckého areálu. Z druhé strany je oranžérie spojena se skleníky , které sloužily pro pěstování citrusů. U oranžérie se nachází i depozitum fragmentů a originálů sochařské výzdoby zámku.

Na svahu francouzské zahrady směrem k hradu Varga můžete naleznout sošku ondatry, kterou poprvé do Čech dovezli manželé Josef a Yvonne Colloredo- Mannsfeldovi. /popis : viz propagační materiály zámku Dobříš)

 

Zámek Dobříš – velmi navštěvovaný a od hlavního města nedaleko vzdálený rokokový zámek upoutá každého svou zdobnou fasádou , vznešeností i krásou. Jeho současná podoba pochází z let 1745 – 1765.Přestavbu provedl Jindřich Pavel Mannsfeld.  Jeho dcera byla provdána za Františka Guandakara Colloreda, odtud šlechtický rod Colloredo – Mansfeld , který na zámku sídlil až doroku 1942, kdy zámek byl vyvlastněn německou říší. V roce 1945 byk zámek konfiskován Československým státem a využíván jako Domov spisovatelů.

Oranžerie

Zvláštností oranžérie dobříšského zámku je fresková malba pokrývající severní stěnu budovy. Barokní a antická architektura , která je na stěně vyobrazena, vytváří iluzivní djem členité budovy a může tak opticky zvětšovat zámecký areál. Za autora původní malby je považován Josef Platzer, syn sochaře Františka Ignáce Platzera ( tvůrce kaskádové fontány napájení Héliových koní)

Zámek se nachází ve východní části města blízko kostela. Stavba je rozsáhlá trojkřídlá s čtvercovým dvorem. V 17. století nechal Rudolf II. postavit na místě zpustlého hradu  provizorní dřevěné obydlí pro hejtmana . Ten získala hraběnka Anna z Fursrtenberka , rozená Lobkovic jako zástavu. V roce 1630 bylo prodáno hraběti Brunovi z rodu Mannsfeldů.

  K zámku je přisazen krásný francouzský park s navazujícím anglickým parkem., v roce 1998 byl majetek vrácen do soukromého vlastnictví. Zámek nyní vlastní Dipl. Ing. Jerome Colloredo- Mannsfeld z Rakouska.

Navštívit zámek Dobříš můžete celoročně, včetně expozice  provozované správou zámku Dobříš a francouzského parku.

Pokud chcete strávit noc na zámku, je možné se zde ubytovat. Pořádají se zde i svatební obřady. Zámek byl a je velmi  inspirativní  a atraktivní  pro mnoho filmařů.

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *