• Menu
  • Menu

Dřevčice

V místě tzv. Zlatého kopce , což je 3 km od Dřevčic, se nachází světoznámé naleziště staropaleolitického sídliště Homo Erecta. A tak  Dřevčice mohou slíznout trochu smetany  a dá se říci , že  tato krátká vzdálenost mohla být  záminkou, že paleolitický člověk navštívil i území dnešních Dřevčic. Není známo ani , kdy přesně byla tato ves založena, a můžeme se domnívat , že ji založil nějaký Dřevec. První písemné doklady o vesnici se datují kolem roku 1052. Někdy v průběhu 14. století , zde vzniklo vladyctví s tvrzí  a je znám i majitel s nevšedním jménem Bartho Kokot..in Drzewczicz..,.Další historie je opředena mnoha dalšími jmény a historkami.

Dřevčice

Dřevčice utrpěly velmi v době třicetileté války. Roku 1628 byla vesnice s kostelem a tvrzí vypálena.

Tvrz byla pak následně i s dvorem vystavěna nová.V 18. století byla tvrz upravena na barokní špýchar. Panství vzkvétalo a patřilo k nejvýstavnějším a nejvzdělanějším  za vlády arcivévody Ludvíka Salvatora.

Dřevčice leží při staré cestě z Prahy do Mladé Boleslavi , necelé 4 km za hranicemi města Prahy. Zástavba obce Dřevčice původně vznikla v jižním okolí tvrze, později se výstavba rozšířila o náves v okolí kostela sv. Bartoloměje a okolo rybníčku při Vinařském potoce pod ním.

Dřevčice
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *