• Menu
  • Menu

Evangelický kostel Křížlice

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Liberecký kraj » Evangelický kostel Křížlice

Dušičky jsou až za týden, ale cestou do Krkonoš a zastávka v Křížlicích musí být. Dominantní  evangelický kostelík s hřbitovem, kde je pochována část mé rodiny, je posazen na malebných kopcích a lukách Krkonoš. Cestou si užívám výhledy  na panoramata hor, na Přední Žalý a Zadní Žalý.  Jsem tu sama, jen podzimní paprsky slunce a horský vzduch. Za vrátky s úctou přecházím kolem hrobů. Ten náš je výjimečný tím, že v plastovém talířku pod květinou se cachtá ptáček. Užívá si samoty zrovna tak jako já. Nemohu se vynadívat a snažím se nerušit. Znamení od mých milovaných?  Hned  mi vyskočí v mysli ty krásné vzpomínky na babičku a dědečka, na strejdy, na maminku a tátu, na Honzu…všichni mi moc chybíte!

Evangelický kostel Křížlice

Evangelický kostel Křížlice

Brzy po vydání tolerančního patentu v roce 1781 se v Křížlicích scházejí evangelíci ze širokého okolí; již v roce 1782 založili sbor, jehož členové se přiklonili k augsburskému (luterskému) vyznání. V té době patřili do křížlického luterského sboru i luterští evangelíci ze vzdáleného Libštátu a Spálova.

Toleranční chrám, podobný ostatním chrámům z té doby, byl postaven v roce 1786 za vsí, bez věže, za prvního faráře (1782-1786) Štěpána Šimko (1755- ?). Slavnostní otevření se konalo 1.ledna 1786.

Věž byla přistavěna až v roce 1878 a zvonění zvonů na věži křížlického kostela se od té doby rozléhá nad horskými stráněmi a údolími. Slavnostní otevření proběhlo 9.října 1881, za faráře (1864-1895) Bohdana Kutlíka (1838-1925). Vybavení kostela je původní, s kazatelnou nad oltářem a s typickou luterskou ´zahrádkou´. Také dřevěné galerie a lavice pamatují staré časy. Varhany byly na kůru umístěny později.

Evangelický kostel Křížlice

Také hřbitov, který se rozkládá kolem chrámu, je původní a dodnes slouží svému účelu. Nedaleká výstavná fara s mansardovou střechou byla postavena v roce 1871 a dnes slouží k rekreaci. Stará evangelická škola pod kostelem je oblíbeným místem pro pořádání letních i zimních pobytů mládeže.

Od roku 1918 je sbor součástí Českobratrské církve evangelické. Za zmínku stojí to, že ve válečných letech byly Křížlice součástí třetí říše – přesto však zde bylo Slovo Boží hlásáno česky, což bylo pro mnohé velkou posilou. Po 2. světové válce začali i evangelíci z Křížlic odcházet do měst, ale do svého sboru se vždy rádi vracejí. /zdroj :  památky  církev/.

Kostel je obdélníková stavba s oltářem  orientovaným k východu. Celé přízemí je vyplněno původními hrubými dřevěnými lavicemi. Kruchta  je rozšířena po třech stranách lodi a podepřena jednoduše vyřezávanými dřevěnými sloupy. Nad oltářem je umístěna  kazatelna s typickou vyřezávanou bíle natřenou luterskou zahrádkou. Nachází se zde dvě sakristie zdobené vyřezávanými poloslunci.

Od roku 2019 je v rámci souboru sborových staveb památkově chráněn.

Evangelický kostel Křížlice

Křížlice dnes tvoří součást obce Jestřabí; první zmínky o osídlení jsou již z roku 1492. V reformační době byla obec evangelická, po Bílé hoře byla i zde, jako všude v českých zemích, snaha o rekatolizaci obyvatel.

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *