• Menu
  • Menu
kostel sv.Mikuláše - Horní Stropnice

Horní Stropnice a kostel sv.Mikuláše

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Horní Stropnice a kostel sv.Mikuláše

Horní Stropnice

Horní Stropnice (německy Strobnitz)  je malé městečko, které leží  nedaleko ( asi 4km) Nových Hradů  na úpatí Novohradských hor. Původně se jednalo o malou osadu neosídleného pohraničí v území, které věnoval v roce 1185 český  kníže Břetislav jako léno Hadmarovi z Kuenringu. Na přelomu 12.a 13.století tu stálo malé románské feudální sídlo(tvrz). V roce 1259 získal polovinu obce sňatkem Vok z Rožmberka, druhou polovinu v r. 1279 Albrecht z Boršova, později psaný ze Stropnice.V roce 1323 byla Stropnice povýšena na městečko a v r. 1359 pak patřila Rožmberkům.V roce 1486 vypukl ve Stropnici požár a velká část podlehla ohni. Po smrti  Petra Voka z Rožmberka (1611) zdědili stropnici společně s novohradským panstvím Švamberkové a v rámci pobělohorské konfiskace přešla roku 1620 do vlastnictví císařského generála Karla Bonaventury Buquoye. Stropnice postupně získávala mnoho privilegií:  právo odúmrtí (1419), od roku 1577 právo vařit pivo, elektrárna, tři mlýny, cementárna,továrna na výrobu zemědělských strojů, sodovkárna, pletárna atd.

kostel sv.Mikuláše - Horní Stropnice
kostel sv.Mikuláše – Horní Stropnice

K výraznějšímu průmyslovému rozmachu ale nedošlo, protože se Horní Stropnici vyhnula původně plánovaná  železnice. Odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce po určitou dobu ochromil chod městečka, ale později se Horní Stropnice opět stala důležitým výchozím bodem pro vstup do Novohradských hor a turistických výprav po okolí. K těm nejzajímavějším místům patří Cuchštejn (2km), Dobrá Voda (3km), Terčino údolí (4km), Nové Hrady(6km), Kostel Nejsvětější trojice (14km) a další. V Horní Stropnici  dnes  najdeme víceúčelovou halu (včetně fit studia a sauny) a v letním období je otevřené koupaliště a v přízemí budovy Obecního úřadu najdete Informační centrum.

Kostel sv. Mikuláše

Jde o mimořádnou památku z první poloviny 13.století. Jedná se o jedinou církevní románskou stavbu na jih od Českých Budějovic. Dříve zřejmě kostel sv. Jiljí s čtvercovým chórem zaklenutým křížovou klenbou. Z nejstaršího období zůstávají dvě románské sdružená okna a zbytek zazděného portálu na tribunu.Ve 14 století byl vybudován nový presbytář. Požár, který v roce 1486 zachvátil  Horní Stropnici,značně poškodil i kostel a tak došlo k velké přestavbě. Vnitřní prostor byl rozdělen na síňové trojlodí a byla vztyčena pozdně gotická síťová klenba.V 18. stol. byla přistavěna předsíň a jižní sakristie. Ze staré sakristie se stale kaple sv. Kateřiny. V roce 1801 byl zrušen hřbitov.Vnitřní zařízení je barokní s výjimkou gotické žulové křtitelnice, která je z konce 15.století. Hlavní oltář pochází z r.1649, dva boční z 2. poloviny 18. století a kazatelna  r. 1777. Nedávno byly u vchodu do kostela odhaleny fresky.

kostel sv.Mikuláše - Horní Stropnice
kostel sv.Mikuláše – Horní Stropnice

 Mariánský sloup

Mariánský sloup stojí na náměstí před kostelem sv.Mikuláše. Je z roku 1765. V té době bylo pořízeno za 1 100 zlatých. Mariánské sousoší kombinuje prvky hladkého a oblakového sloupu , který je obehnán kamennou balustrádou. Sloup stojí na pískovcovém podstavci společně se čtveřicí  soch svatých :  Josefa, Jana Napomuckého, Floriána a Šebestiána. Ústřední motiv na vrcholu sloupu je zakončen Pannou Marii.

sv.Jan Nepomuský Horní Stropnice
sv.Jan Nepomuský Horní Stropnice

 

 

     

Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *