• Menu
  • Menu

Loretánská kaple – Římov

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Loretánská kaple – Římov

Loretánská kaple Navštívení Panny Marie a kostel sv. Ducha 

Poutní místo Římov patří k nejznámějším a nejkrásnějším místům jižních Čech. Jeho vznik úzce souvisí s barokní zbožností zaměřenou mj. na poutě k místům, kde se nějakým způsobem projevila Boží přítomnost, nebo kde byl pohřben některý světec. Aby tato místa byla dostupná co největšímu počtu prostých věřících, kteří se nemohli vydat na dalekou cestu, byly v jednotlivých zemích zakládány kopie těchto svatých míst, zejména se jednalo o četné napodobeniny loretánských kaplí spjatých s mariánskou úctou.  Jednou z nich byla i poutní loretánská kaple Navštívení Panny Marie v jihočeském Římově, která se řadí do skupiny tzv. Evropských Jeruzalémů budovaných podle italských vzorů ( do této skupiny patří poutní místa jako Kalwaria Zebrzydowska u Krakova, areál v kladských Vambeřicích nebo o něco mladší  dílo chebských jezuitů ve Starém Hroznatově, v Praze Loreta).

Římov

Římov se nachází v malebné krajině asi 14 km jižně od Českých Budějovic na  středním toku řeky Malše v nadmořské výšce 480 m. Můžeme  mu také říkat  „Český Jeruzalém“.  Jeho historie sahá sice až do 10. století, význam obce však vzrostl teprve s vybudováním křížové cesty ve druhé polovině 17. století.
První zmínky o vsi z roku 1383 hovoří o Horním Římově. V roce 1395 je již v Dolním Římově připomínána původní tvrz. Okolo roku 1623 daruje kníže Jan Oldřich  Eggenberg  panství českokrumlovským jezuitům. V druhé polovině 17. století zde vzniklo na popud správce lékárny v českokrumlovské koleji Tovaryšstva Ježíšova, laického  bratra Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou. Podnětem vzniku tohoto poutního místa bylo jezuitovo zjevení z roku 1626 při modlitbě v římovské krajině, kdy  se Gurremu zjevil Kristus Pán a Panna Marie a Kristus mu říká: ,,Chci na tomto místě spasit svůj lid“. A Panna Maria dodává: ,,A já chci mít tu svůj domek a mezi Vámi přebývat“.

Loreta s kostelem sv. Ducha, Dolní Římov

Poutní loretánská kaple Římov

Poutní loretánská kaple byla postavená v Římově, jako kopie prostého domku v Nazaretu, v němž Panna Maria počala z Ducha svatého (napodobeniny  Loretánské svaté chýše se objevují v celém katolickém světě. Originál svaté chýše je v Loretu, slavném italském poutním místě . Jde o domek , který stál původně v Nazaratě a přebývala v něm Pana Marie).   Stavba  loretánské kaple  a přilehlého ambitu vznikla v letech 1648 – 1653 zřejmě  jako čtvrtá  na našem území (dříve ještě v Horšovském Týně (1583) a v Hájku  u Unhoště (1623) a  v roce 1625 v  Praze  ). Kolem lorety  byly v letech 1652-1658 vystavěny čtvercové ambity s bohatě malovanými stěnami a klenbami. V každém rohu kaple je oltář ( oltář sv.Kříže, sv.Václava, P. Marie Bolestné a sv.Linharta) a výklenkové kaple zakladatelů jezuitského řádu, a kaple P. Marie Lurdské ( původně sv. Maří Magdaleny). Ambity zdobí nástěnné malby mariánských poutních míst a tzv. lunetové obrazy.  Kaple P. Marie Loretánské  byla vysvěcena 12.srpna 1658 za přítomnosti deseti opatů a více jak  30.000 poutníků. V interiéru kaple je milostná socha černé p.Marie s Ježíškem. Pod ní jsou uloženy v mramorové schránce ostatky zakladatele poutního místa Jana Gurreho. Socha – je to volná kopie asi ze 17.století.
Krátce po stavbě kaple byl v Římově  v letech 1672 až 1697 založen centrální  kostel svatého Ducha a  rotunda postavená v barokním slohu. Na jižní straně kostela sv. Ducha se nachází starobylá křtitelnice z roku 1672. Na stropě kostela jsou fresky od Jiřího Jelínka z roku 1944, znázorňující založení poutního místa, a na hlavním oltáři je umístěn obraz Seslání Ducha svatého z roku 1840 od prachatického malíře Felixe. Díky nadaci Jana Kryštofa Malovce z Malovic zde od roku 1694 trvale pobývali dva jezuitští misionáři, starající se o duchovní zaopatření poutníků.

Ambity loretánské kaple Římov

V dobách největší slávy v druhé polovině 17. století navštívilo Římov 40 – 80 tisíc poutníků ročně. Po církevních reformách Josefa II. množství poutníků dočasně zesláblo, ale již koncem 18. století nabylo původní intenzity.

Křížová cesta

         Zcela jedinečným dílem je  křížová cesta, kde  bylo vystavěno 25 barokních kapliček (tzv. Římovské pašije) s většinou dřevěnými sochami. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z první čtvrtiny 18. století a jsou rozptýleny v okruhu 5-6 km. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě. Poutní cesta je zakončena skupinou Kalvárie a Božím hrobem.

Čtrnáct zastavení přehled:

1.zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti

2.zastavení –  Pán Ježíš přijímá kříž

3.zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé

4.zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku

5.zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

6.zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku

7.zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

8.zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy

9.zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

10.zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha

11.zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž

12zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži

13.zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže

14.zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Guinnesova kniha rekordů- lípa

       V areálu kostela sv. Ducha  najdete  také památnou římovskou lípu zvanou Gurreho. Strom je starý asi 680 let, je 12 metrů vysoký a přežil i zásah bleskem. V roce 2008 získal na základě veřejného hlasování titul Strom roku.

Lípa Jana Gurra

       Zajímavostí této lípy je také rekord  zapsaný v Guinnesově knize rekordů. Provizorní lešení postavené v dutině stromu při údržbě roku 1996 přivedlo obyvatele Římova k myšlence na rekord. 15.září 1995 se za přísných podmínek v městnalo do lípy 51 osob, čímž bylo dosaženo rekordu ve znění „V duté lípě vysoké 12 metrů bylo 51 osob“.

Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *