• Menu
  • Menu

Lovecký zámeček OHRADA

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Lovecký zámeček OHRADA

Zámeček Ohrada

Zámeček Ohrada – lovecké a lesní muzeum , druhé nejstarší muzeum v Čechách. Z rozhodnutí Adama Františka Schwarzenberga  byl zámeček postaven pražským stavitelem Pavlem Ignácem Bayerem v letech 1708-1713 pro pořádání parforsních honů. Zámeček se souměrnou barokní budovou se dvěma nádvořími patří k nejzdařilejším zámeckým budovám Jižních Čech. Adam  Frantiček Schwarzenberg byl velkým milovníkem lovu, tato vášeň se mu stala osudnou . 10. června 1732 byl při honu na jeleny v Brandýse nad Labem nešťastnou náhodou postřelen císařem Karlem IV a na druhý den zemřel. Svému původnímu účelu sloužil zámek pouze několik let, V roce 1842 zde dal Jan Adolf Schwarzenberg založit lovecké a lesní muzeum. Po národním muzeu v Praze roku 1818 je to druhé nejstarší muzeum v čechách. V současné době je  hradské muzeum pobočkou Národního zemědělského muzea Praha zaměřenou na lesnictví, myslivost a rybářství.

Při okrajích příchozí cesty k budově zámku můžete spatřit datované kamenné mezníky, které dříve označovaly hranice různých panství. Nejstarší je ze 16. století, většina pak ze století17.

Lovecký sál

Nástropní fresku s námětem řecké báje o bohyni lovu Artemis vytvořil vídeňský malíř Jiří Werle roku 1715. Krby postavil mramorář Mtěj Girl z Prahy. Portály vytvořil štukatér František Korobrio. Nábytek z paroží jelenů, daňků a losů s řezbami loveckých výjevů byl pořízen pouze pro dekoraci sálu a zhotovil ho odle tradice myslivec Klenovec, který na něm pracoval 36 let. Byl to invalida, poraněný pytláky. Stůl je vykládán 50 druhy dřev. Koberec je zhotoven ze 48 liščích kožešin. Trofeje nejlepších jelenů z ohradských sbírek jsou z 18 . a 19. století. Expozice puškařství obsahuje vynikající práce z dílen mnoha evropských puškařů. V sále je vystaven portrét nadlesního Václava Špatnéo, výborného preparátora, který se významně podílel na založení muzea v roce 1842. Obraz jelení říje je dílem Františka Pausingera.

Lovecký sál – zámek Ohrada

Původní kaple loveckého zámku

Ačkoliv je kaple zasvěcena sv. Eustachovi , patronu myslivců, na oltářním obraze je vyobrazen jiný patron myslivců – svatý Hubert. Autorem malby je vlámský malíř Pieter van Roy. Nástropní freska je od Jiřího Werleho. (Krkavec, klovající hlavu Turka byl dán do znaku Schwarzenbergů císařem Rudolfem II roku 1599 za dobytí pevnosti Rábu na Turcích roku 1598). Dřevěné plastiky představují svatého Jana Nepomuckého, svatého Šebestiána a svatého Rocha.

Sbírka výřezů rostlin

většina pochází z 19. století ze Šumavy , nejmohutnější výřezy jedlí mají stáří až 400 let. Je zde i výřez boubínského krále smrků , který byl ve 20. století největším stromem Šumavy (1970).

Vývoj těžby a dopravy dřeva

V našich zemích se od nejstarších dob až do 18. století z lesů dřevo pouze těžilo a dopravovalo. Hlavním způsobem dopravy dřeva bylo plavení. V zimě se dřevo sváželo k řekám a od jara do podzimu se z něj vázaly vory…Další témata jsou:- výroba dřevěného uhlí, postup uhlířské práce  je znázorněn modelem milířů – pálení kolomazi (sloužila k mazání kol a řemenů, smíchaná s máslem pak sloužila k léčení kulhavky a slintavky skotu…

Vývoj lesního hospodářství (1.sál)

Expozice obsahuje doklady o ohraničování a o vyměřování lesů, staré měřické přístroje pro lesní taxaci, nářadí pro sběr semen, školkařství a zalesňování, výtisk Lesního řádu a návody pro pěstování lesů.…roku 1754 byl vydán Lesní řád Marie Terezie, který stanovil zásady lesního hospodářství..

Lesnická osvěta (2.sál)

Vystavěné předměty seznamují s lesnickou osvětovou činností , školstvím, ocharnou les a tvorbou krajiny. Jsou zde vystaveny lesní dřeviny dovezené z Ameriky a z Asie, nářadí pro ochranu lesů před kalamitními škůdci, lesní železnice, zeměměřické nářadí….

Rybářství

Muzeum rybářství

Život lesa (3.sál)

Dřeviny našich lesů a lesní fauna…

Lovecká kynologie

Výběr plemen loveckých psů , psy používaní ke štvanicím, kteří pocházejí ze smečky , chované dříve na zámku…Expozici doplňuje soubor šesti kolorovaných rytin, které jsou dílem J.E. Ridinga a znázorňuje průběh parforsního honu na jelena.

Těžba, Rašelina, Lov zvěře srsnaté, Zavedené cizí druhy zvěře

 Sláva měšťanským střelcům – výstva historických terčů z Prachatic

Malované prachatické terče pochází z činnosti místní měšťanské střelecké společnosti. Dochoval se soubor 44 terčů z let 1815-1831…

Lovecký zámek Ohrada

Na návštěvu muzea jsem se moc netěšila, ale celý zámeček svými expozicemi a zajímavými tématy, nádhernými expozicemi předčil mé očekávání. Vřele doporučuji navštívit s vašim ratolestmi i bez nich. Dopřejte návštěvě více času a nespěchejte ! Zámek Ohrada se nachází 2 km od Hluboké nad Vltavou, při své návštěvě můžete navštívit ZOO , které navazuje na zámeček a pak dál můžete pokračovat na další skvost této lokality a to je zámek Hluboká.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *