• Menu
  • Menu

Hornické muzeum Harrachov

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Liberecký kraj » Hornické muzeum Harrachov

Prohlídková podzemní štola v Harrachově

Jarní prázdniny na horách v Rokytnici nad Jizerou jsme ukončili návštěvou Hornického muzea v nedalekém Harrachově. Prošli jsme zajímavé expozice Hornického muzea a také si prohlédli zpřístupněnou podzemní štolu. Průvodce nám dělal bývalý horník a o to byla celá prohlídka zajímavější. Prohlídka  štolou dlouhou asi 1 km trvala asi hodinu. Šli jsme po osvětlené  štěrkové cestě. Každý návštěvník je vybaven ochrannou přilbou a pláštěm. K vidění je také  kompletní těžní stroj, akumulátorová lokomotiva, důlní vozy a důlní nakladač aj. Teplota v dole se pohybuje kolem teplota je 10–12°C.

Podzemní štola Harrachov

Muzeum a prohlídková štola byly otevřeny v březnu 2003.

Těžba minerálů pro chemický a hutní průmysl

Harrachovské ložisko žilného typu je známé již od poloviny 18. století. Hlavní žilná výplň je tvořena fluoritem, barytem, galenitem a křemenem. Kromě toho je zde popsáno dalších 38 minerálů.

Hornické muzeum Harrachov

Průzkumné práce byly zde započaty v roce 1947 a v roce 1957 bylo ložisko předáno k těžbě. Suroviny získané po úpravě zdejší rudy byly používány hlavně v chemickém a hutním průmyslu. Ložisko bylo rozfáráno slepou jámou a sedmi patry po přibližně 50 m, což znamená, že nejhlubší patro je 350 m pod úrovní štolového patra – nyní dnešní prohlídková štola. Za dobu těžby zde bylo vyraženo téměř 21,5 km chodeb a 5391 komínů. Těžba zde byla jako nerentabilní ukončena dne 30.září.1992.

Podzemní štola Harrachov

Kontakt

Hornické muzeum
Harrachov 654
512 46 Harrachov v Krkonoších
Info tel.: +420 602 603 739
Web: www.hornicke-muzeum.eu

Vstupenka : 100 Kč, snížená cena: 50 Kč

foto: Jéňa Šimice

Hornické muzeum Harrachov
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *