• Menu
  • Menu

Broumov – Hřbitovní kostel P. Marie

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Královéhradecký kraj » Broumov – Hřbitovní kostel P. Marie

Nejstarší celodřevěná sakrální stavba ve Střední  Evropě

Nádherný dřevěný kostelík  Panny Marie  jsem navštívila podruhé. Říjnové odpoledne bez lidí a vyprávění milé průvodkyně bylo krásnou tečkou za návštěvou Broumova.

Hřbitovní kostel P. Marie byl  založen ve 2. pol. 13. století na místě nejstaršího broumovského kostela postaveného údajně již v roce 1177, znovu obnoven po roce 1449.  Původní kostel byl spálen při obléhání města husitskou vojenskou hotovosti pod vedením Čeňka z Wantenberka a Hynka Krušiny z  Lichtenburka ve dnech 17. až 20. června 1421 . Po požáru se dochoval  pouze strop z předhusitské doby. Přesný datum výstavby není znám a nejsou známí ani jeho stavitelé. Autorství stavby je možné připsat  tesařům ze slezského kulturního okruhu. Vnitřní zařízení kostela pochází ze 17. století  a 18 století. V ochozu kostela jsou desky s kronikářskými zápisy a renesanční a empírové náhrobníky.

Hřbitovní kostel P. Marie

Hřbitovní kostel je jednou z nejstarších dřevěných sakrálních staveb ve Střední Evropě a je pozoruhodný svou architekturou i výmalbou interiéru. O tom, jak kostel vypadal původně, nevíme nic, snad kromě toho, že byl postaven ze dřeva. Dnešní podoba kostela pochází pravděpodobně z roku 1450. Ve své době byla také populární pohádka o založení kostela v roce 1177 pohanskou princeznou.

Kostel je zasvěcen Panně Marii a je výjimečný nejen svým stářím, ale i technikou stavby. Nemá jediný hřebík, ale hrázděnou konstrukci z mohutných dubových trámů. Celá trámová konstrukce lodi a kněžiště, stropu a krovů, na které je nasazena vysoká zvonice, tvoří jeden celek, dokonalé tesařské dílo, které přečkalo staletí.

Hřbitovní kostel P. Marie

Loď kostela je po celém obvodu obklopena krytým ochozem. Dnešní podoba je výsledkem obnovy kostela po pruském vpádu v roce 1779, kdy byl původní ochoz se stěnami pobitými prkny z rozkazu generála Anhalta stržen, aby nebránil vojenskému využití kostela. Kostelík obepíná v ochoze 9 dřevěných desek, které působí jako kronika města. Dá se z nich vyčíst, že např. v roce 1542 trápily místní obyvatele velké nálety kobylek či klanění se císaři Josefu II. v roce 1766. Do ochozu kostela byla přemístěna celá řada renesančních a empírových náhrobních kamenů ze zrušených hrobů.

Výmalbu kostela tvoří vedle ornamentů s prvky rostlin a stylizovanými postavami zvířat také pozdně gotické písmo, vytvářející tajemné nadpisy, které ale jako celek nic neznamenají. Vzácnou vnitřní výmalbu krášlí cenný olejový obraz z počátku 17. století. Je na něm patronka a čeští zemští světci s Broumovem v pozadí.

Ke kostelíku se vztahuje mnoho pověstí. „Za třicetileté války, když tady byli Švédové, kasal se švédský důstojník, že dřevěný kostel nemá tu pevnost kamene, vzal šavli a sekl. Chtěl ukázat, jak je dřevo povolné. Když udeřil do ostění, šavle se rozlomila a musel uznat, že dřevo někdy bývá pevnější než kámen“. Sáhněte si také na Katův Špalek, přenesený snad z broumovského náměstí – kdo se ho dotkne, toho se prý štěstí nepustí.

Hřbitovní kostel P. Marie

Dochovaná dřevěná kostelní stavba  je nejstarší  v Čechách. Hřbitovní kostel P. Marie je  od roku 2008 vyhlášen Národní kulturní památkou.

Hřbitovní kostel P. Marie

Otevírací doba:

červen – září / pondělí – neděle / 9:00 – 17:00

V kostelíku se vybírá vstupné 60,-. Návštěvníci, kteří si zakoupí vstupenku do broumovského kláštera a předloží ji na pokladně hřbitovního kostelíku, obdrží zvýhodněné vstupné 40,- za osobu. Návštěvníci, kteří nejdříve navštíví kostelík, získají slevu 20 % při návštěvě kláštera.

Část textu  : https://www.broumovsko.cz

Hřbitovní kostel P. Marie se nachází ve  městě Broumov, vzdálen několik stovek metrů od náměstí./

Hřbitovní kostel P. Marie
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *