• Menu
  • Menu

Jižní Čechy s Lindou 2

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Jižní Čechy s Lindou 2

Bývalý minoritský klášter s kostelem Božího těla v Českém Krumlově je historický komplex celkem tří klášterů: minoritského, kláštera klarisek a kláštera bekyň. Četla jsem pověst, že věčný spánek spí v klášterní půdě alchymista Antonín Michael z Ebbersbachu

Z Chýnova do Českého Krumlova

Chýnov – Bílkův dům

Dům, ve kterém žil český grafik, sochař, architekt František Bílek, autor užitého umění a symbolista období secese. Architektura domu, postaveného Bílkem v roce 1898 z režného cihlového zdiva s dobovými „lidovými“ dřevěnými prvky a dřevořezbami, odkazuje k tradici chýnovského stavitelství. Nezaměnitelný ráz ale dodávají domu především štukové figurální reliéfy na fasádě se symbolickými tématy Boží ochrany a duchovního růstu člověka, dotvářené verši z Janova evangelia v štukových ostěních oken. Podobně jako Bílkova pražská vila je také chýnovský dům zasazen volně do přírodního prostředí. Fasáda domu je zdobena řadou symbolických reliéfů, doplněných Bílkovými mystickými texty.

Chýnov – Bílkův dům

Chýnov – hřbitov

Dominantou chýnovského hřbitova je socha od zdejšího rodáka Františka Bílka nazvaná Modlitba nad hroby. Autor ji vytvořil v roce 1905 obezděním kmene stromu poničeného bleskem. Větev stromu byla zakomponována do jedné z ruky sochy. Jeho dílem je i několik dalších zdejších pomníků. Bohužel Modlitba nad hroby byla pod lešením, tak jsem použila starší fotografii.

Chýnov hřbitov

Tábor

Kavičku jsme si daly v krásném městě Tábor.

Tábor

Hledání hrobu alchymisty, Český Krumlov

Bývalý minoritský klášter s kostelem Božího těla v Českém Krumlově je historický komplex celkem tří klášterů: minoritského, kláštera klarisek a kláštera bekyň. Četla jsem pověst, že věčný spánek spí v klášterní půdě alchymista Antonín Michael z Ebbersbachu. Náhrobní kámen je umístěn v křížové chodbě na stěně sousedící s klášterním kostelem. Jedná se o náhrobník rodiny Michaela Antonína z Ebbersbachu, který žil v domě č. 77 v Široké ulici a působil jako alchymista na dvoře krumlovského vladaře Viléma z Rožmberka. Po Vilémově smrti v roce 1592 byl kvůli finančním podvodům uvržen do zámeckého vězení, kde v roce 1593 zemřel. Objevily jsme i Černou Matku Boží (Panna Maria Einsiedelnská) umístěná v kapli.

Latrán č. p. 53

Latrán č. p. 53.

Dům č. p. 53 je jednopatrová nárožní budova s prampouchem klenutým přes Klášterní uličku. Průčelí je pokryto sgrafitem, pod novodobou římsou probíhají liché arkády s malovaným renesančním cyklem „Běhu života“, jenž má zachycovat deset etap v životě muže, od chlapeckého věku až do smrti. Na bočním průčelí jsou v arkádách zobrazeny abstraktní motivy, snad alchymistické váhy a kabalistické značky. V hlavním průčelí jsou odkryta malá gotická okna se zkosenou hranou a červeným gotickým kvádrováním. Budova je gotického původu, což dosvědčují dochované architektonické prvky (okna v průčelí, porušený profilovaný portálek, schodiště a levé křídlo). Byla přestavěna v období renesance v několika etapách. Kolem roku 1580 vznikla sgrafitová výzdoba a malby v lunetách. Okna, která by odpovídala sgrafitovým rámům na bočním průčelí, jsou zakryta renesanční klenbou a novodobým krovem. Menší úpravy proběhly v 18. století. Oproti gotickému a renesančnímu stavu došlo ke změně výšky pater. Přestavba z roku 1895 renesanční podobu dobu poznamenala spíše negativně. Dům byl rekonstruován v roce

Latrán č. p. 53

Krčínův dům

Kájovská 54. Goticko-renesanční Krčínův dům s jádrem ze 14. století, patří k nejzajímavějším budovám centra Českého Krumlova. Název domu je odvozen od jména rožmberského regenta a významného českého rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, o němž se traduje, že dům vlastnil. V podstatě jde o pozdně gotický objekt, který ve třetí čtvrtině 16. století prošel radikální renesanční přestavbou. Pozornost vyvolávají zvláště bohatě malované fasády s převahou ornamentální výzdoby, figurálních motivů, iluzivních oken a s karyatidami.

Krčínův dům

Nárožní kámen

Nárožný kámen, nákolník či ochranný patník je vyčnívající kamenný architektonický prvek umístěný na rohu budovy. Chránil před poškozením stěn, nároží a vjezdů paláců i objektů méně významných koly koňských povozů. Když na přelomu devatenáctého a dvacátého století nastoupily k dopravě osob i nákladů automobily, ochranné patníky začaly ztrácet svůj význam. A dnes na ně padne chodcův pohled jen ojediněle.

nárožní kámen

Zámecký areál v českém Krumlově

Zámecký areál zahrnuje na 46 budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, a na 12 hektarů zámecké zahrady, čímž se řadí mezi nejrozsáhlejší středoevropské zámecké komplexy. Komplex českokrumlovského hradu a zámku vznikl postupně v jednotlivých stavebních etapách od 14. do 19. století. Základy dnešní dispozice zámku byly vytvořeny již v průběhu velkolepé renesanční stavební úpravy zámku v 16. století. Celý areál hradu a zámku je průchozí.

zámek Český Krumlov
Dana Dajdulka

Více jak 15 let se pro mě stalo cestování drogou. Za tu dobu jsem mimo Evropu navštívila USA, Nový Zéland, Thajsko, Kambodžu, Velikonoční Ostrovy... poslední roky se mou láskou stala Jižní Amerika. Každá další cesta je pro mne nejenom výzvou, ale také uskutečněnými sny poznat místa , které tak dobře znám z knih a cestopisů.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *