• Menu
  • Menu

Kostel sv. Havla na Zbraslavi

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Kostel sv. Havla na Zbraslavi

Kostel sv. Havla

Dominanta nad městem, kostel sv. Havla, stojí na kopci Havlín na Zbraslavi. Ve starších zápisech se kopec nazývá Osek. Kostel byl uveden již v roce 1115 jako farní. Kostel je původně románský, dnes v barokizované podobě.  Toto právo mu zůstalo i po připojení ke Zbraslavskému klášteru. Podací právo přešlo v r. 1298 na opaty z kláštera, nicméně úlohu farářů plnili i nadále světští kněží. Svatyně byla upravena roku 1660 i po reorganizacei církevních institucí v r. 1785 začala sloužit jako pohřební kaple. Významnou památkou je trojdílný dřevěný renesanční oltář, dnes uložený z bezpečnostních důvodů v depozitáři Národní galerie. Renesanční archa na hlavním oltáři pochází ze zaniklého klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie. V sousedství zbraslavského hřbitova se prostírá urnový háj s rozptylovou loukou a hodnotnou sochařskou výzdobou od Františka Bílka, Bohumila Kafky a dalších umělců.

kostel sv. Havla Zbraslav
kostel sv. Havla Zbraslav

 V blízkosti kostela (východně od apsidy) je zajímavá osmiboká stavba kostnice. Dnes kostel stojí prakticky uprostřed hřbitova.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *