• Menu
  • Menu

Krásná Hora nad Vltavou

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Krásná Hora nad Vltavou

 Památníky letcům a padlým za I. svět. války.

Městečko s poetickým názvem Krásná Hora nad Vltavou a bývalé královské město leží 4 km od Kamýka nad Vltavou. Městem jsme projížděli a zastávka byla velmi krátká, přesto nás upoutaly dvě zajímavosti. Vedle kostela jsou od sebe 2 památníky, jeden sošně ztvárněný patří padlým a ten druhý , na můj vkus dost šílený, patří letcům.

Památník padlým
Vojín s puškou a tornou , dívajíc se zasmušile do dálky. Symbolem památníku  a myšlenkou díla  jsou v pozadí smuteční vrba nad hrobem a Hradčany s počátečními slovy naší národní hymny. U  nohou  vojína stojí lev, vzor síly a strážce vlasti. Na spodku památníku je nápis: „padlým ve válce světové 1914-1918“. Uprostřed je znak republiky ČSL a po stranách nápisy „z naší vlasti – je naše svoboda“, dále vpředu v zasklených výklencích je uložena prsť z Terronu, Zborova a Dosso Alto. Po stranách pomníku jsou vyryta jména padlých. Pomník je 4,5 m vysoký. Památník byl postaven na počest padlým v první světové válce a stojí poblíž kostela.

památník padlým Krásná Hora

Památník letců
Dne 5.září 1929 při závěrečném vojenském cvičení 2. a 5. bývalé pěší divize se srazila blíže Předního Chlumu dvě letadla, pozorovací a stíhací. Památník letcům je umístěn nedaleko památníku padlých a je věnován třem tragicky zahynulým letcům. Osudná srážka si vyžádala životy tří letců od 1. pluku T.G.Masaryka ve Kbelích: nadporučíka Antonína Selnara a pilotů četařů Jaroslava Bola a Jaroslava Pekárka. Odhalení památníku se konalo 13.července 1930.

památník padlým Krásná Hora

 Kostel Svatého Mikuláše

Románský kostel  z let 1850-55 leží západně od náměstí.Pravděpodobně  byl  kostel založen některým z opatů Bílého řádu premonstratského z kláštera milevského. Podle pověsti stával kostel na jiném místě.  Kostel tu stál již před rokem 1350, kdy se připomíná mezi farními kostely v desátku vltavském a odváděl od roku 1383 půlroční královský desátek 18 grošů.

památník letcům a kostel

Další zajímavosti města :  radnice s  věží a  hodinami,  kamenný korec

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.