• Menu
  • Menu

Skanzen Vysoký Chlumec

TY NAŠE CHALOUPKY ČESKÉ

Miluji staré  roubené chaloupky s útulnými světničkami, miluji staré stodoly a mlýny a atmosféru doby mojí babičky a dědečka, kteří v jedné takové chaloupce žili na samotě  u lesa v Krkonoších. Skanzen v Chlumci jsme navštívili o prázdninách a musím říci, že chaloupky  jsou tady opravdu malebné a celé muzeum mě příjemně překvapilo.  Zajímavé a přirozené  vyprávění milé paní průvodkyně, zajímavosti i názorné předvedení např. jak pracuje originální pila na řezání velkých kmenů, nebo klapot mlýnského kola a ukázka jak se mele mouka, celkový zážitek zpestřilo a obohatilo.

Skanzen lidových staveb Velký Chlumec
Skanzen lidových staveb Velký Chlumec

Střední Povltaví

V  malebné krajině Středního Povltaví  35 km východně od Příbrami a 8 km jihozápadně od Sedlčan,  se nachází městečko Vysoký Chlumec. Pozemek pro stavbu skanzenu byl odkoupen v roce 1998  od rodiny Lobkowiczů v katastru obce Vysoký Chlumec o rozloze 3 hektary. Následující rok započala výstavba Muzea vesnických staveb středního Povltaví, pobočky Hornického muzea Příbram. Do tohoto muzejního zařízení jsou přenášeny vybrané typy nejohroženějších lidových staveb, které by v regionu na svém původním místě zanikly. Sběrnou oblast muzea tvoří především bývalý okres Příbram, s hlavním zaměřením na Sedlčansko.

V současné době může návštěvník muzea ve Vysokém Chlumci zhlédnout celkem patnáct staveb, z nichž pět je zpřístupněno formou interiérové či specializované expozice. Ve výstavním prostoru uvnitř domu z Obděnic jsou instalovány sezónní tématické panelové výstavy doplněné předměty ze sbírkového fondu muzea, z nichž zaujme především profilovaný dřevěný sloupek z roubené hospodářské stavby z Mezihoří u Petrovic a část nářadí bednářské dílny získané ze Sestrouně.

Výstava v roubeném špýcharu z Počepic představuje některé vybrané typy nářadí a náčiní spojené se zpracováním a úschovou obilovin a mouky. Ve včelíně ze Sedlčan je umístěna malá včelařská expozice, kterou v roce 2006 obohatilo 12 restaurovaných úlů získaných z osady Rovina u Počepic.

Skanzen lidových staveb Velký Chlumec
Skanzen lidových staveb Velký Chlumec

Realizace myšlenky se ujalo v roce 1998 „teritoriálně příslušné“ tehdejší Okresní muzeum v Příbrami – dnes Hornické muzeum Příbram, které se stalo zřizovatelem a investorem regionálního záchranného muzea v přírodě. Bylo provedeno zmapování a průzkum ohrožených objektů v oblasti a byly vytypovány vhodné lokality pro realizaci skanzeu staveb středního Povltaví. Jako nejvhodnější se ukázala lokalita situovaná pod hradem Vysoký Chlumec u Sedlčan. Byly uskutečněny potřebné kroky k odkoupení pozemku, v přípravě projektu i jeho schválení. V roce 1999 bylo možné přistoupit k budování Muzea vesnických staveb středního Povltaví, jako pobočky Hornického muzea Příbram.

Skanzen lidových staveb Velký Chlumec
Skanzen lidových staveb Velký Chlumec

První byl  do Skanzenu, v roce 2000,  přenesen dům čp. 4 z Obděnic. Bezpochyby velmi neobvyklým a hodnotným počinem z hlediska zachování co největšího podílu autentických konstrukcí objektu se stalo přenesení klenby černé kuchyně s částí komína, a to v celém bloku o hmotnosti 30 tun. V roce 2001 byl dům stavebně dokončen a po instalaci interiérové expozice roku 2002 zpřístupněn pro návštěvníky.

Pro návštěvníky jsou připraveny 2 prohlídkové trasy :

Trasa A – základní , trvá 90 minut – Stodola z Mašova – obytný dům z Arnoštovic, dva špýchary z Počepic, holubník z Pojezdce – obytný dům z Mašova, špýchar z Ratiboře, kolna z Arnoštovic, polygonální stodola z Podolí – obytný dům z Jíví, hospodářský objekt z Olbramovic-Městečka, stodola (seník) z Brd – velký včelín ze Sedlčan, malý včelín ze Semtínku – vodní pila (katr) z Dolní Sloupnice, vodní mlýn z Radešic, obytný dům z Obděnic.

Skanzen lidových staveb Velký Chlumec
Skanzen lidových staveb Velký Chlumec

Trasa B – Obytný dům z Arnoštovic, dva špýchary z Počepic – obytný dům z Mašova, polygonální stodola z Podolí – vodní pila (katr) z Dolní Sloupnice – vodní mlýn z Radešic.

Otevřeno

duben: úterý – neděle   9-17

květen, červen: úterý – pátek  9-17 hod

                            sobota – neděle 9- 18 hod

červenec, srpen: úterý – neděle 9-18 hod

září , říjen: úterý – neděle  – 9 -17

Pondělí ZAVŘENO!

 

Více zde: http://www.vysokychlumec.eu/infocentrum/provozni-doba/

 

Skanzen lidových staveb Velký Chlumec
Skanzen lidových staveb Velký Chlumec

Ve Skanzenu Vysoký Chlumec  je každoročně pořádáno  několik kulturních pořadů, například tradiční Masopust, divácky atraktivní  Den řemesel, zábavný Folklorní den nebo slavnostní křest vlastivědného sborníku Podbrdsko..

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *