• Menu
  • Menu

Kunvald

Vražda z Kunvaldu

Na tuto výpravu se chystáme už opravdu dlouho. Nedělní ráno  jako malované a tak vyrážíme. Cílem je Kunvald. Naposledy jsem zde byla před 20 lety s Honzou, když jsme kupovali náš statek. Už tenkrát to byla ruina. Víme směr, dříve tam od nás vedla cesta, dnes jsou kolem jen lány  přerušené stromořadími, tak jdeme rovně. Jaro tady kolem všude voní, procházíme romantickým lesíkem s potokem a blatouchy, z meze vystřelí zajíc a my si říkáme, Bože to je tady všude kolem klid a krása.

Kunvald

Genius loci – Kunvald

Jsme trochu pesimistické, že zarostlý Kunvald spíše nenajdeme. Opak je pravdou. Kunvald  je přímo před námi. Zíráme na zborcené stavby. Kunvald musel být překrásným šlechtickým místem. Z jedné strany příjezd cestou mezi stromy, na obou stranách rybníky, tenkrát jistě plné ryb i krásných leknínů. Při nálezu lebky, nám trochu ztuhne v žilách krev, přeci jenom jsme na panství Alfréda Vraždy. Přecházíme kamenný můstek i malý vodopád. Vyrušíme včelaře, který v tomto ráji má spousty včelstev. Napadá mě název lesní med od Vražedných včel, ale to asi ne!

Kunvald

Máme obrovské štěstí, Kunvald má možná nového majitele a tak se kolem pilně pracuje, stromy a roští jsou vyřezány a my si můžeme udělat obrázek o tom, jak panství vypadalo. Hodně věcí nám tu připadá jako u nás na statku. Není se co divit,  také patřil  stejně jako Kunvald  dalšímu  majiteli po Albertovi Vraždovi, hraběti Leopoldovi ze Štenberka. Nemůžeme se nabažit, jak krásné by bylo mít za sousedy nějaké milé šlechtice. Genius loci, jak psala jedna z realitních kanceláří, tady opravdu je.

Vraždové z Kunvaldu /Wraždové z Kunwaldu/

Dvůr je zmiňován v 17. století jako sídlo rodu Vraždů z Kunvaldu. Václav Vražda z Kunvaldu se podílel v letech 1835-1836 na financování stavby nové školy v nedaleké vsi Drahobudice. V kostele sv. Bartoloměje v Solopyskách je hrobka rodu Vraždů z Kunvaldu. Hrobka je datována kolem roku 1800. Po roce 1880 získal Kunvald majitel zásmuckého panství hrabě Leopold ze Šternberka. K zániku dvora došlo koncem 20.století

Kunvald

Vraždové z Kunvaldu /též Wražda z Kunwaldu/ – starý český vladycký rod. Pobělohorskými konfiskacemi byl postižen pouze Albert, který musel své statky převést v manství. V I. polovině 20. století rod vymřel.

Erb

V modrém štítě nosili dvounohého zlatého dráčka s kohoutí hlavou – tzv. bazilišek. Při povýšení do panského stavu přibylo červené pole se zlatým kosmým pruhem a rakouský štítek s iniciálami císařů.

Jméno Vražda /Wražda/

Zjistilo se,  že se hluboko ve středověku v době vlády krále Zikmunda Lucemburského,  došlo v  rodině k bratrovraždě a král uložil trest: po devět pokolení se budete jmenovat Wraždové. Rod si ale zvykl a jméno si ponechal i po vypršení lhůty.

Kunvald – lebka

“Baron Alfréd Wražda přežil taky svého syna, ten padl v 1. světové válce v bitvě u Haliče za dost podivných okolností. Zasáhla ho prý jediná kulka, která prolétla místem, kde se nebojovalo.

Kunvald
Jana Schlitzová
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *