• Menu
  • Menu

Lipence park – Pitva o Lipánek

Domů » Cestování se psem » Lipence park – Pitva o Lipánek

Mokrý pes

Performativní vystoupení uměleckého dua Pavel Tichoň a David Helán s názvem Pitva o Lipánek. Jednalo se o akci pro veřejnost k projektu NÁZVY NAVRŽENÉ PŘÍRODĚ, který byl vybrán v rámci otevřené výzvy TriangulUM 2021.

Do Lipenců to máme , co by kamenem dohodil a tak jsme se vydaly na krátkou procházku  s Doctorem právě sem do parku. Zvědavé na instalaci umělců Tichoně a Helána. Zaparkovaly jsme , park je volně přístupný a už od parkoviště bylo vidět , že tam je skupina lidí. Došly jsme po cestě až k velkým vrbám, cestou bylo vidět několk dřevěných příbytků /jak jsme se dozvěděly měly by to být příbytky pro kachny/. Kolem cesty je několik mokřadů, jinak park s malým rybníkem , lavičkami, nic převratného. Diskutovaly jsme chvíli s  aktéry „venkovní výstavy a instalace/, když se Doctor radostí rozběhl k jedné stavbičce a skokem do mokřadu chvíli levitoval, pak se začal potápět. Duchapřítomně i když nikdy neplaval snažil se dostat na břeh, to už pro něho Sára skočila na kraj vody. Oba zmáchaní a Doctor překvapený a mokrý! Zabalily jsme ho do mikiny a jak rychle jsme přišly tak jsme zase odešly. Doma do sprchy a  nedělní zážitek pro nás všechny.

Mokrý pes

Duo Pavel Tichoň a David Helán rozhlašuje na vědomost termín iniciace inscenace i instalace příbytků vyrobených k obývání tvory zhůry místo nory a zároveň do močálů svolává obyvatelstvo Lipenců, aby cestou performativního představení zúčastněni mohli tak být prvnímu uvedení místně nemístnému, nezodpovědně rozezodpovídanému, i nevídaně doposavaď slovutně kotvenému, v bažině baže pohroužení se literárně podloženému materiálu, ponoření do něhož prvotně asistovanému, umělec aktivně bude účasten. Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a mezioborovým sdružením Neolokátor, jako výsledek výběrového řízení TriangulUM, založeno bude na komediálně komplikovaný koment, medializovaný kontent kontemplativní kompletace krajinného prvku s prodlouženou lhůtou přítomnosti v lokalitě. Na toto do parku zasazení, doprovázené o vbořeně zemitou instruktáž založenou na odlehčení polohy, posléze naváže celý seriál obsahově svázaně svérázných událostí, které za využití všeumně-tlemeného zkratu široce porozevztahují se k revitalizovanému cíli umístění akce, cestou relativizace pitomělého výsledku další z vitálně přítomělé seberealizace.

Park Lipence – – Pitva o Lipánek

Lokalita: Lipenecký potok, u ulice Obilní

Park Lipence – – Pitva o Lipánek

Zájmovou lokalitou pro tuto výzvu je plocha v minulosti zvaná Wohrada, na jihu vymezená ulicí Černošická, na východě pak ulicí Obilní. Trojúhelníkový pozemek, nacházející se v prostoru bývalé zahrady (jabloňový sad) lipeneckého statku, je pak uzavřen na severu cyklostezkou č. 8100. Dominantou obce Lipany je Lipanský potok, který utváří specifický charakter celého území. Pramení v severním cípu osady Kazín na říční terase nivy Berounky. Významnou se stala nedávná revitalizace Lipanského potoka. Revitalizace potoka začíná u golfového hřiště a navazuje do zájmové oblasti a do budoucna je počítáno s propojením Lipanského potoka s Berounkou.

Park Lipence

Revitalizace Lipanského potoka je jednou z nejdelších obnov koryta potoka na území Prahy, délka je téměř 2 kilometry a koryto se prodloužilo 380 metrů. Zájmovou oblastí výzvy je však přeložené koryto Lipeneckého potoka, které lemuje ulici Obilní. Nachází se v prostoru bývalé zahrady lipeneckého statku, kde je spojen s Lipanským potokem v nově vzniklé mokřadní louce. Proběhlo zde meandrování potoka, úprava dvou pramenišť a vyčištění rybníku s molem a zbudování povalových lávek přes potok. Vznikl zde jabloňový sad a další výsadba stromů a keřů (mokřadních rostlin). Revitalizaci také doplnilo také dětské vodní hřiště a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvýšení biodiverzity.

Park Lipence

Místo je relativně chráněné od okolní zástavby, avšak je přístupné veřejnosti a v metropolitním plánu je označováno jako lokální biocentrum a přírodní plocha. Nabízí se zde možnost četných návštěv žáků z nedaleké základní školy a obyvatel ze sousední nové výstavby bytů, ale též místních této městské části. Již dnes je frekventovaným místem pro rodiče s dětmi. V Lipencích ale chybí komunitní setkávání či další volnočasově založené spolky včetně Sokola.

část textu : internet

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *