• Menu
  • Menu

Loď Victoria

Cesta kolem světa 

Vyplutím pěti lodí  10.srpna  1519 započala „Cesta kolem světa „. Jména lodí Santiago se 32 muži na palubě, San Antonio s 60 muži na palubě, Trinidad  s 55  člennou posádkou, Concepción se 45 muži  a Victoria se 42 členy posádky, lodě, které vypluly  v srpnu 1519  z přístavu v Seville. Kapitánem  lodi byl Fernando z Magallanes.  Cílem výpravy, ve službách španělského krále Karla V., bylo  otevřít cestu ze západu  až k ostrovům koření, Moluky(Indonésie).  Expeidce trvala   3 roky, jediná loď, která doplula zpět byla VICTORIA. Proplula nejméně  třemi oceány a kontinenty, pobřeží Atlantiku, pobřeží Jižní Ameriky :  Brazílii, Uruguay a Argentinu… Tichý oceán…

Victoria
Victoria

Mořeplavci Magalhaes a dobrodruh Antonio Pigafetta

Celá výprava měla velmi přispěla k rozšíření geografických vědomostí, což dopomohlo  k tomu, že bylo možné dost přesně určit rozměry Země. Výprava velmi potěšila krále, díky dovozu hřebíčku se mu jeho vložená investice dvakrát vrátila. Nepotvrdila se však Magalhaesova teorie, že cesta pře Pacifik na Moluky je jednodušší a kratší než kolem Afriky. Nakonec po neúspěšné výpravě v roce 1925 (flotila 7. lodí , která ztroskotala) král podepsal s Portugalci smlouvu v Zaragoze, kdy se Moluk vzdal.. Magalhaes byl pravděpodobně zabit na Filipínách. Jediný, kdo obeplul Zemi byl italský dobrodruh Antonio Pigafetta. Díky jemu se zachovala podrobná zpráva cestě .

V Seville Victoria pak přistála 6. září roku 1522. Repliku lodi je možné vidět v přístavu ve španělské Barceloně.

Země je kulatá

Kulatost modré planety definitivně potvrdila až výprava portugalského mořeplavce ve španělských službách Fernaa de Magalhaese. Magalhaes, známý též jako Ferdinand Magellan či Fernando de Magallanes objevil též průliv mezi Atlantikem a Tichým oceánem. Jeho výprava významným způsobem přispěla k rozšíření geografických vědomostí a poprvé bylo možné poměrně přesně určit rozměry Země.

Victoria
Victoria
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *