• Menu
  • Menu

Maková hora

Poutní místo Maková hora

Na Makovou horu jsme přijely  na konci května, první víkend rozvolňování Covid 19. Nejenže jsme měly překrásné počasí, ale měly jsme i to štěstí, že jsme byly ještě s několika dalšími přítomni jedné z prvních mší tady v kostele. Farář i my jsme byli v rouškách. Jen při pití z poháru si farář roušku na chvíli sundal. Překrásný interiér kostela nás úplně ohromil.

Maková HORA – Kostel sv. Jana Křtitele

Skromné a barokně čisté poutní místo na Makové hoře se nachází jihovýchodně  od obce Smolotely. Kostel  sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, vystavěné významným architektem Carlem Antonio Canevallem, dokončené v roce  1722 a později 5.10.1723 vysvěcené biskupem hrabětem Šporkem. Spolu s kostelem byl zbudován, pravděpodobně na místě dnešní fary, klášter karmelitánů.

Maková HORA – Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Jak okolní  krajina, tak v ní citlivě a v harmonii  zasazen tento poutní koste,  mají spolu   velmi příjemné lidské měřítko. Je to místo, kam bych se mohl vracet za každého počasí. Kostel sv. Jana Křtitele na Makové hoře vás nikdy nezklame. Déšť nebo vánice vám připraví dramatické scény a nezapomenutelné obrazy a za krásného počasí si zde vychutnáte klid a krásné výhledy. Dramatičnosti místu dodávají velké kamenné kříže vztyčené proti vstupu a jak z hororu působí  zlomená stoletá borovice kousek před kostelem. Jednoduchost a přirozená krása je v naprostém kontrastu s nedalekým, ale okázalým  poutním místem,  Svatou Horou u Příbrami, kam proudily a doposud proudí velké davy, zatím co   na Makovou Horu stoupají jednotlivci v jemném rozjímání.

Maková HORA – Kostel sv. Jana Křtitele

Jednoduchosti a kráse tohoto místa asi také přispěla náhlá  smrt Jana Felixe Chanovského, který nechal kostel v letech 1719-1722 vystavět. Po jeho smrti totiž,  přišel kostel o potřebný přísun peněz a nemohl tak být dostaven podle původních plánů s obvodovými ambity. Jan Felix původně  chtěl také vstoupit do řádu karmelitánů a spolu se dvěma karmelitánskými mnichy  zde založili bratrstvo sv. škapulíře a karmelitské Matky boží.  Ti sem také  přinesli milostnou sošku Panny Marie Škapulířské (dochovala se dodnes a na oltáři můžeme vidět její kopii). Tím, že  po sobě J. Felix  nezanechal žádnou závěť, která by na mnichy pamatovala, museli proto mniši  z Makové Hory odejít. Klášter později vyhořel a kostel osiřel. Bratrstvo sv. škapulíře obnovuje v letech 1853 – 1856 páter Jan Šrámek a zřizuje zde i faru, ke které bylo připojeno několik okolních vesnic.

Maková HORA – Kostel sv. Jana Křtitele

Čtyřnohý vodovod

V  roce 1909 na Makovou Horu přichází páter Vincenc Bosáček a s ním zde dlouhá léta žil také jeho bratr Josef Bosáček, akademický malíř, spolupracovník Mikoláše Alše. K této době se váže i historie „čtyřnohého vodovodu“ – oslík, který nosil ke kostelu vodu, znal cestu i svůj úkol zpaměti. Sám přinesl dvě prázdné nádoby na hřbetě do vesnice, počkal až mu je někdo naplní a poté se vydal i s nákladem zpět.

Pouť na Makovou horu – Unesco

Neblaze se na Makové Hoře podepsala první světová válka, pro jejíž účely byly z kostela sundány zvony. Zůstal pouze ten nejmenší. Kostel dále chátrá až do 30. let, kdy byla provedena drobná rekonstrukce. Další ránu mu zasadila doba komunismu a v 90. letech utrpěl nájezdy zlodějů. Později v polovině 90.let byla provedena generální oprava a v roce 1996 přišel na Makovou Horu řeholník, františkán Angelo Homola, který se věnoval jak kostelu, tak pocestným.  Renovací prošly i historické varhany a poutní místo zase ožilo návštěvami poutníků.. V roce 1990 farář P. Jiří Hájek obnovil tradici poutí na Makovou Horu a pustil se i do obnovy kostela, který je veden jako památka I. stupně UNESCO. V roce 2000 se na věž vrátily dva zvony.

Maková HORA – Kostel sv. Jana Křtitele

Popis kostela  sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské

Hlavní chrámový prostor tvoří elipsa. Na západní straně pak přiléhá přístavek, kde je umístěna kruchta. Na straně východní je připojen presbytář. K němu po stranách přiléhají jednopatrové přístavky, z nichž v severním je oratoř, v jižním sakristie. V průčelí jsou dvě věže a nad vchodem znak pánů Chanovských. Nad ním ve výklenku  je socha sv. Jana Křtitele, patrona chrámu. Nad vrcholnou  římsou je pak socha P. Marie Kostelní  s  bání, je  kryt šindelem. Uvnitř je bohatá štuková výzdoba. Na stropě najdete fresku  “Stětí sv. Jana Křtitele” (Salome a Herodes s hlavou Jana Křtitele). V jednotlivých segmentech najdete čtyři obrazy sv. Otců (Ambrože, Jeronýma, Řehoře a Augustina). Kostel má čtyři oltáře, intarzovanou zpovědnici se sochou sv.Maří Magdalény a bohatě zdobenou kazatelnu.  Ve výklencích pak nalezneme sv. Václava, Ludmily, Jana Nepomuckého a Norberta, sochy českých patronů pravděpodobně od J. O. Mayera. Oltářní obraz představuje Kázání sv. Jana Křtitele. Na hlavním oltáři je sochařská výzdoba od J. O. Mayera. Na hlavním oltáři je soška “Naší milé paní z hory Karmel” – škapulířské. Karmelitáni ji sem přenesli, neznámo odkud. Polychromovaná soška z hruškového dřeva je 55 cm vysoká a pochází z první poloviny 17. století. Také tato soška (podobně jako svatohorská) byla v baroku opatřena šatičkami. Kázání sv. Jana Křtitele. Horní část zhotovil v letech 1745-1746 stříbrník Josef Seitz (v letech 1758-1759 přepracovaná Kašparem Geschwandterem). Poslední celková oprava oltáře je z roku 1896, kterou provedl pražský stříbrník J. Tengler.

Maková HORA – Kostel sv. Jana Křtitele

/k popisu byla použita publikace z roku 1903 od Julia Košnera : Poutní místa a památné svatyně/

Text: Jan Schlitz

Maková HORA – Kostel sv. Jana Křtitele
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *