• Menu
  • Menu

Počernický rybník a zámecká zahrada

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Počernický rybník a zámecká zahrada

Sárka jede na divadelní zkoušku do Horních Počernic. Je  neděle ráno, má být krásné počasí. Najít nějaký rychlý výlet nebylo tak těžké. Volba padla na Dolní Počernice – Počernický rybník. Vycházku plánujeme tak na 2 hodiny  a poté by jsme  společně  se Sárkou mohly zajít na dobrý oběd. Nakonec  jsme  vybraly restauraci Léta Páně, seděly jsme na venkovní zahrádce s výhledem na zámecký park i rybník. Bylo tady narváno, jídlo bylo výtečné a tak se dala odpustit i pomalejší obsluha.

zámecká zahrada Dolní Počernicee

Byl to moc hezký nedělní výlet!

zámecká zahrada Dolní Počernicee

Počernický rybník

Vystupuji u vstupu do zámeckého parku. Projdeme s Doctorem část vesničky, kolem kostela Nanebevzetí P. Marie i pivovaru. U dalšího vstupu do parku už je vidět velký rybník. Jdeme po upravené cestě až k můstku a jezu na Rokytce , za branou pak odbočujeme k rybníku / na straně kde je železniční trať/. Dojdeme až k velkému mostu a železniční stanici v Běchovicích. Původním záměrem bylo rybník obejít. Možná, že je to možné, ale raději se vracíme zpět do parku stejnou cestou.

Počernický rybník

Počernický rybník – průtočná vodní nádrž na Rokytce mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi. Má rozlohu 19,4 ha , sypaná zemní hráz, vysoká 5,5 metru, zadržuje 310 000 m3 vody maximální hloubka je 3m. Nádrž plní významnou krajinotvornou, ekologickou a vodohospodářskou funkci, slouží k extenzivnímu chovu ryb. Má příznivý vliv na zmírnění povodňových průtoků a je významnou zásobárnou vody pro protipožární ochranu zčásti se využívá k rekreaci.

Počernický rybník

Rybník byl založen pravděpodobně r. 1848 jako zásobárna vody pro níže položené mlýny. Ve 20. Století začal sloužit jako chovný, pravidelně se hnojil a vypouštěl, v r. 1888 tu byla zřízena první česká terénní laboratoř a současně první hydroilogická stanice na světě. Přírodovědci v čele s profesorem Antonínem Fričem zde tehdy měřili směr a sílu větru, teplotu vody a vzduchu, na dnešní poměry velmi pečlivě a moderními způsoby zkoumali také vzorky planktonních živočichů a řas i rybniční dno.

Počernický rybník včetně břehových porostů, části nivy Rokytky a starého zámeckého parku pod jeho hrází na vých. okraji Dolních Počernic je od roku 1988 chráněn jako přírodní památka o výměře 41,8 ha.

Počernický rybník

 

Dolní Počernice

Dolní Počernice /německy Unter Potschernitz/, dříve vesnice, dnes část Prahy na Rokytce a Hostavickém potoce. Nejstarší dochovanou stavbou Dolních Počernic je kostel Nanebevzetí P. Marie v ulici Národních hrdinů, vystavěný kolem 12. Století jako součást panského dvorce, s nímž byl zřejmě propojen lávkou. Ve 14. A 15 satoeltí byl rozšířen k západu a doplněn mohutnou věž s tesanými nárožními kvádry. Která plnila pravděpodobně i obrannou funkci.

Kostel Nanebevzetí P. Marie
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *