• Menu
  • Menu

PURKAREC – muzeum voroplavby

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » PURKAREC – muzeum voroplavby

Muzeum voroplavby

Vorařské muzeum  – nebo správný název síň tradic jihočeské voroplavby (otevřeno květen- září) – najdete zde dobové předměty, dokumenty. Na dobových fotografiích a dokumentech se více dozvíte o práci a způsobu života vorařů a šífařů v povodí Vltavy. Najdete zde i informace o vodních elektrárnách ČEZ.

Síň tradic jihočeské voroplavby

Plavení dříví po řekách a vodních tocích má v Čechách starou historii a tradici. První nejasné zprávy jsou z 12 . století, ale teprve Privilegium Jana Lucemburského z roku 1316 zachycuje voroplavbu již v plném rozkvětu. O rozmachu plavené dříví ve formě vorových pramenů svědčí nařízení Karla IV :  O jezech a clech z roku 1366, kterým byly normalizovány vorové propusti v jezech mlýnů a stanoveny místa, kde se z plaveného dříví vybíraly poplatky. Hlavním operačním střediskem voroplavby v Poněšickém revíru byla historická hajnice zvaná „Bouda“ . 1. část od hajnice k ústí potoka „Loužek“ zvaný též „Kozlov“ . 2. části od potoka k Purkarci se říkalo  „ na Rožmberském“.

Plavení dříví

Spolek Vltavan v Purkarci – založili především lidé zaměstnaní jako lesní dělníci v hlubockém a poněšickém polesí. Založen byl 1. dubna 1902 přičiněním Františka „Jozy a Jana Jozy“

Purkarec

Purkarec – středověká vesnice, kde Karel IV. Lucemburský,  nechal postavit  strážní hrad Karlův Hrádek. Oficiálně byla obec založena roku 1352. Purkarec bývala úhledná jihočeská vesnice, která se rozkládala na obou březích řeky Vltavy. U bývalého Čalounova  mlýna je nadm. výška 365 m, okolní kopce mají 400 m. Počátky obce jsou zpestřeny řadou pověstí, jejíchž tvůrcem byl místní farář František Kalina v 1. polovině 19. století. „vylepšil“ tak historii o neexistující templářský klášter , ze kterého měla vést podzemní chodba do kostela.Významným pramenem pro starší dějiny obce je „Urbář hlubockého panství“ z let 1490, ve kterém je Purkarec uveden jako městečko.

Purkarec patřil po celou feudální dobu k hlubockému panství a tvořil významné středisko schwarzenberského revíru a patřil mezi významná střediska voroplavby, kulturního a společenského života plaveckého obvodu Hluboká.

Purkarec přežil různé dějinné události, mor , 30.letou válku, obě světové války, 50-70. léta socialismu, ale nejhorší pro Purkarec balo rozhodnutí vlády ČSSR ze 7. září 1978 – výstavba jadrrné elektrárny. (1986-1991)- Hněvkovice-Kořensko .

Kostel sv. Jiří – byl postaven  v 60. letech  14. století. v gotickém slohu s pozdější přestavbou do barokního slohu. Nejstarší zvon – větší, pocházel z roku 1637 (za okupace byl odvezen do Německa) , menší zvon je z roku 1777. Obraz sv. Jiří je z roku1879.

 14. dubna 2012 byl po 23 letech od zrušení lávky přes Vltavu obnoven přívoz přes přehradní jezero.

kostel Sv. Jiří
kostel Sv. Jiří

Purkarec leží mezi městy Hluboká nad Vltavou a Týn nad Vltavou. Poblíž je  oblíbené výletní místo Karlův hrádek (2 km)  a vodní dílo Hněvkovice-Kořensko .

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *