• Menu
  • Menu

TERČINO ÚDOLÍ

TERČINO ÚDOLÍ – významný historický park v České republice

Procházka tímto malebným údolím patřila  určitě k těm příjemným zážitkům na cestě po Jihočeském kraji. Ač byly prázdniny nebyly zde davy turistů, pouze několik jedinců a několik rodičů s dětmi. Přecházení přes dřevěné můstky, a posezení na lavičkách po celém úseku parku, v některých místech  připomínalo romantické chvíle  zasazené do  minulého století. Kouzlo zbořených a kdysi honosných staveb rušilo pouze lešení a zarostlý vstup do  bývalých Václavových lázní. Krásný dojem zpříjemnil všem i jemně padající a osvěžující Terezin vodopád . Závěr   procházky Terčiným údolím a posezení v trávě u Penzionu bývalého mlýna,  borůvkové kynuté knedlíky,  sypané  mákem nebo tvarohem, či jiná delikatesa z jídelní lístku, byla tou pomyslnou třešničkou na dortu v tomto nádherném údolí.

Přírodní park Terezino údolí

Přírodní park Terezino údolí je mimořádným příkladem krajinné tvorby v Čechách, patří k nejranějším ukázkám aristokratické zahrady na českém území, což jej řadí k nejvýznamnějším historickým parkům v České republice. Koncepce buquoyského Krásného Údolí (Schonthal, Vallon Chéri) i původní vzhled zdejších staveb dokládají inspiraci jak dobově oblíbenými tištěnými tituly, tak i předními ranými anglickými parky na německém území (Worlitz, Scwetzingen, Schonbusch).

Terčino údolí

Park se nachází  v Novohradském podhůří, které je vklíněno mezi nedalekou Třeboňskou pánev a Novohradské  hory. Osou a významnou součástí parku je říčka Stropnice, kolem se střídá mozaika rybníků, umělých náhonů, alejí, solitérních stromů, lučních a lesních enkláv. Nadmořská výška se pohybuje od 490 do 550 m.

Stezka je dlouhá 7 km, má 12 zastavení .

Terezin vodopád

Anglický park – “ Krásné údolí“

Na místě bývalé bažantnice byl roku 1756 vybudován rozsáhlý anglický park. Pracemi byl pověřen zahradník Ignác Fnoika. V letech 1765 se konala svatba Jana Nepomuka Buquye s Terezií Paarovou. Nejstarší dochovaný plán  je z roku 1770 , park byl nazýván „ Krásné údolí“., uprostřed dvoru se nacházel hospodářský dvůr, nad ním na břehu řeky Stropnice stál „ Modrý dům „, mezi hospodářským dvorem a Modrým domem se rozkládala zahrada s květinovými záhony, jižní údolí nad hospodářským dvorem korunovala stavba Ruiny.

Modrý dům

Modrý dům   sloužící jako letní sídlo byl vystaven 1803.  Jako letní sídlo Modrý dům sloužil až do roku 1915, kdy povodeň dům strhla. V parku v průběhu 19. století vznikaly další stavby. Určitě stojí za zmínku švýcarská chata , umělý vodopád, na konci údolí pak zemanská  tvrz  Cuknštejn (před Buquoyovými byl majitelem tvrze Vilém Pouzar z Michnic).

Václavovy lázně

Václavovy Lázně – lázně v empírovém slohu (dnes označované jako „ lázničky“) v parku dala postavit  v letech 1788 -1797 hraběnka Tereza Buquoyová. Lázně pojmenovala po svém otci  Václavu Paarovi. Lázně tvoří uzavřený komplex s osově rozvrženými dvoukřídlými stavbami malého panského dvora. Vlastní lázeň měla charakter grotty –  umělé krápníkové jeskyně s vrchním osvětlením. Dále se zde nacházela ohřívárna vody (Kuche) a dvě menší prostory. Podél oplocení byly vysazeny v té době moderní pyramidální topoly, uprostřed plochy byl bazén protáhlého tvaru s vodotryskem a nad ním před průčelím lázní se nacházel oválný záhon s bohatou ornamentální výzdobou. Před severním průčelím byla upravena nad řekou Stropnicí terasa, vroubená kovaným zábradlím a podstavci s vázami, odkud byl výhled na řeku a Modrý dům. Nedaleko areálu lázní byly vystaveny za řekou dva skleníky a vedle zřízena vodní nádrž.

V současné době je potřeba rekonstrukce celého areálu lázní.

Terčino údolí

Mostky – bílé dřevěné mostky jsou jedním z charakteristických prvků Terčina údolí. Podoba y výtvarné působení bílých mostků a lavic uprostřed zeleně luk a porostů jsou známy ze souboru vedut z poloviny 19. století

bílý mostek – Terčino údolí

Hamerský mlýn

Hamerský Mlýn – byl do r. 1751 majetkem Buquoyů, ,který se nacházel  uvnitř parku  byli po po jeho prodeji dlouho  v soukromých rukách. Do panského držení se ho podařilo získat až v roce1853 a r. 1860 byla budova upravena ve stylu anglické novogotiky a spolusdalšími dvěma hospodářskými budovami se stal nedílnou součástí krajinného parku.

V roce 1945 byl majetek Buquoyů zabaven státem

Státní přírodní rezervací bylo Terčiino údolí 

vyhlášeno v r.1949  a v roce 1992  vyhlášena národní přírodní památka Terčino údolí. Od roku 1996  se Terčino údolí stalo součástí krajinné památkové zóny  Novohradsko.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *