• Menu
  • Menu

Rabštejn nad Střelou

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Plzeňský kraj » Rabštejn nad Střelou

Nejmenší městečko

Pohádkové, nejmenší městečko v Evropě, možná i na světě, se nachází  nad  pravým břehem řeky Střely. Dnes je součástí Manětína. Poprvé  je městečko zmiňované v r. 1269  jako majetek rodu Milhosticů, kteří se pak začali psát z Rabštejna.

Rabštejn

Už vjezd do samotného městečka je romantický, přejedete kamenný most nad řekou, úzkou silnicí pak míjíte malebné chaloupky Rabštejn leží na rozhraní českého a německého vlivu, je to kombinace  roubené a hrázděné architektury.  V Rabštejně a nejbližším okolí je velké množství barokních soch. Na kopci je pak zámek, kostel i zřícenina, odkud vidíte nádherný kraj kolem.

Kamenný most v Rabštejně

Pokud je pravdou, že byl most postaven v letech 1335–1340 současně s přestavbou původního hrádku a založením opevněného města v podhradí, je most druhým nejstarším dochovaným mostem v České republice.

Silniční dvou obloukový most přes Střelu, dlouhý 65 metrů a široký 4,6 metrů, Část pod mostem se nyní opravuje a vstup pod most je zavřený.

Most je národní kulturní památkou.

Naučná stezka

Stezka vede  k pevnůstkám ze 30. let 20. století a k vyhlášeným břidlicovým lomům, já stihla jen  nádhernou část cesty nad řekou Střelou  k jezům. U jednoho z jezů mě ve velké rychlosti pozdravil krásně modrý ledňáček, to byl zážitek!

řeka Střela

Rabštejnská břidlice byla využita např. při stavbě i opravě svatovítského chrámu, Prašné brány a Karlštejna.

Kostel Sedmibolestné Panny Marie

Barokní  stavba na skalnatem vrchu nad městečkem položená mezi zámkem a zbytky starého hradu. Postaven byl  v roce 1767 jako součást komplexu servitského kláštera, od roku 1792 po zrušení kláštera servitů a zboření staršího kostela sv. Matouše (který stál blíže k zámku a v roce 1787 byl zbořen) slouží jako farní kostel. Kostel je pravděpodobně dílem architekta Anselma Luraga.

Kostel Sedmibolestné Panny Marie

Do kostela se vstupuje po příkrém kamenném schodišti. Fasádu člení niky se sochami sv. Kláry a sv. Františka.

Rabštejn

Zámek

Ve 13 . století vyrostla na skalnatém ostrohu kamenná tvrz, která byla rádcem krále Jana Lucemburského, Oldřichem Pluhem, přestavěna na hrad. Hrad byl významným šlechtickým sídlem. Hrad a jeho okolí si později zamiloval Karel IV, který se stal i jeho vlastníkem.

Hrad měl pak ještě několik vlastníků, v 16 století hrad vyhořel, rod Šliků nechal hrad přestavět do podoby gotického a renesančního zámku.  Po roce 1975 přestavěl zámek rod Pöttingů do barokní podoby s klasicisními prvky . Posledními šlechtickými majiteli zámku byl rod Lažanů.

Prohlídky je možné domluvit  na tel č. 607 027 357 – červen – září

lidová architektura Rabštejn

Zřícenina  gotického hradu

Zřícenina gotického hradu ze 14. století v areálu dnešního zámku a na ni navazující opevnění. Hrad byl vybudován na výrazném břidlicovém hřebeni za Oldřicha Pluha z Rabštejna ve 30. letech 14. století. Nejnápadnější byla 38 m vysoká okrouhlá  věž. Dochoval se z ní jen fragment v úrovni přízemí.

Rabštejn

Celý areál je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *