• Menu
  • Menu

Rybník Bubnovka

Bubňák

Po úžasném zážitku na koupališti Dachova, pokračuji  z Hořic do Miletína. Poblíž obce Červená Třemešná, zabočím doprava. Podle mapy tady je rybník Bubnovka, tak proč ho neprozkoumat a třeba se ještě nevykoupat?

Rybník Bubnovka

Rybník Bubnovka

Malebná krajina kolem a přírodní rezervace a významná ornitologická lokalita Miletínská bažantnice, několik cyklistů a za ohradou se pase stádo koní z nedalekého Hřebčína Jeníkov, kde koně chovají. O kus dál vlevo je pak rybník Bubnovka.

Hřebčín Jeníkovice

K rybníku vede polní cesta, přeskakuji vodní tok, asi potok stejného jména Bubnovka. Jsem v přírodní rezervaci a na hrázi  7. ha rybníka lemovaného vzrostlou alejí, rákosem. Právě kvetou krásné žluté vodní narcisy. V části, kde se já nacházím, je břeh udržovaný, dále pak je vidět nálety různých ostřic, chrasticí rákosovitou i vrby a  dalšími rostliny. Hned na začátku je dřevěné molo, kolem všude příroda, o kus dál pak slyším dětské hlasy i cákání vody. Takže se koupou. I když je obrovské vedro, po vykoupání  v průzračné vodě na Dachovech, se mi tam moc nechce.

Rybník Bubnovka

Rybník slouží k chovu ryb

Bubňák více…

Dosud se zde nalézá relativně silná populace (tisíce jedinců) ropuchy obecné (Bufo bufo), která má prozatím dlouhodobě stabilní charakter. Největší trdliště jsou u hráze a na jihozápadním břehu rybníka. Populace rosničky zelené (Hyla arborea) se od roku 1999 s drobnými výkyvy postupně zvětšuje, rosnička preferuje v EVL rákosinu v zadní části u přítoku a orobincové porosty ve východní zátoce rybníka. V roce 2008 činil odhad počtu volajících samců cca 90 jedinců. Skokan hnědý (Rana temporaria) se na rybníce Bubnovka dosud nalézá v relativně silné populaci (stovky jedinců), která má prozatím dlouhodobě stabilní charakter. Největší trdliště jsou v zadní části rybníka u přítoku a v jižní a východní zátoce. U komplexu zelených skokanů (Rana synklepton) byla v roce 2008 na rybníce Bubnovka populace odhadnuta na min. 30 volajících samců.

Rybník Bubnovka

Rybník Bubnovka je z hlediska svých litorálních porostů nejvýznamnější lokalitou pro vodní ptáky, vyskytuje se zde např. vzácný rákosník velký (Acrocephalus arundinadeus), lyska černá (Fulica atra). chřástal vodní (Rallus aquaticus), moták pochop (Circus aeroginosus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), chřástal kropenatý (Porzana porzana), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio).
Rybník Bubnovka je rovněž významnou lokalitou vodního ptactva. Z vodních makrofyt se zde podle pozorování v roce 2008 vyskytuje pouze okřehek menší (Lemna minor). V roce 2010 zde byla nalezena i bublinatka jižní (Utricularia australis), rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus) a šejdračka bahenní (Zannichiella palustris).

http://www.nature.cz

Rybník Bubnovka

Miletínská rezervace

Přírodní rezerace tvořená lesním porostem a přilehlými loukami o celkové rozloze 63,64 ha, vyhlášená za rezervaci v roce 1954.

Rybník Bubnovka

 

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *