• Menu
  • Menu

Samsonova kašna

Budějovický Herkules  – SAMSON

Roku 1265 založil král Přemysl Otakar II.  na soutoku řek Vltavy a Malše nové město – České Budějovice – jako symbol královské moci. Po staletí město bohatlo z mnoha privilegií, výhodné polohy na křižovatce obchodních cest, rozvíjejících se řemesel a později prosperující průmyslové výroby. Každá epocha zde zanechala svou nesmazatelnou stopu. Můžeme jenom namátkou vyjmenovat : dominikánský klášter s kostelem Obětování P. Marie . V poslední době je tento kostel zařazován mezi nejvýznamnější gotické stavby u nás . Další významnou stavbou je renesanční Černá věž a barokní radnice, renesanční a barokní měšťanské  domy a další menší sakrální stavby – sochy , sousoší., boží muka, kaple …

Samsonova kašna

Uprostřed náměstí najdeme nádhernou Samsonovu kašnu, která byla postavená v letech 1720-27 dle návrhu  jezuity Františka Bauguta a Jana Rappa.  Kašna patří  k symbolům města a je velmi významnou památkou. Kašnu zdobí socha  postavy biblického Samsona krotícího lva a sochy  čtyř postav atlantů (od Josefa Ditricha (sochařská výzdoba) a kamenického mistra Zachariáše Horna). Základ fontány tvoří kamenná nádrž s barokním půdorysem o průměru 17 m, z vodní hladiny vystupuje sokl se čtyřmi chrliči se sochami atlantů . Na obrubě jsou kamenné vázy. Kolem kašny je pak 24 kamenných sloupků spojených řetězem. Městská rada v roce 1716 , kvůli komplikacím se zásobováním města vodou, rozhodla vybudovat ve městě kašnu. Jako místo vybrala střed náměstí , kde stával pranýř. Voda do kašny se čerpala z Vltavy pomocí potrubí, které bylo umístěno pod hladinou Vltavy. Zároveň  byla k tomuto účelu vybudována Vodárenská věž (dokončena 1724).

Samson – zmiňovaný v hebrejské Bibli,   je třetím z Posledních soudců Izraele. Jeho příběh je popsán v Knize Soudců kapitola 13-16.  Samsona můžeme přirovnat k Herkulovi. Také využívá obrovskou sílu v boji , vítězí v hrdinných soubojích , zápasí se lvy , pobije celou armádu …je spojován se silou a vlastnostmi, které jsou   pro normálního člověka nemožné…

 

Samsonova kašna

Originály soch  byly v roce 1999 nahrazeny kopiemi z dílny Ivana Tláška. Originály jsou pak ke shlédnutí v přízemí radnice. Barokní Samsonova kašna stojí na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Kašna je kulturní památkou České republiky.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *