• Menu
  • Menu

St-Malo – Ve městě korzárů

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Francie » St-Malo – Ve městě korzárů

St – Malo , v minulosti opevněný ostrov, má impozantní polohu v ústí řeky Rance. Jméno dostalo po velšském mnichovi Maclouovi, který zde v 6. století šířil křesťanské myšlenky. Po velkém rozkvětu  města v 16-19 století , utrpělo v letech 1944 vážné škody při bombardování. Z obnoveného  ST-Mala se stal významný přístav a přímořské rekreační středisko.

St – Malo

 St – Malo vděčí za bohatství a pověst hrdinským činům místních mořeplavců. Jaques Cartier, rodák z nedalekého Rothénuefu, objevil roku 1534 ústí řeky St. Lawrecnce v Kanadě a prohlásil toto území za francouzské. Byli to právě Bretaňci, kteří se v roce 1698 vydali na velkolepou plavbu k břehům Jižní Ameriky a kolonizovali Iles Maloines, známé jako Malvíny či FAlklandy. V 17. století bylo již St.MAlo největším přístavem ve Franciea proslulo také korzáry – námořními piráty, kteří obdrřeli od krále povolení  napadat cizí lodě. Nejslavnějším z nich byl René Duguay-Trouin (1673-1736), jenž si roku 1711 podmanil Rio de Janeiro, které patřilo Portugalsku, nebojácný Robert Surcouf (1733-1827), jehož lodě pronásledovaly plavidla společnosti British East India. Bohatství získané z obchodu a pirátství umožnilo majitelům lodí ze St-Mala vybudovat velkolepé paláce zvané malouinieres…

St – Malo

Hrad  pochází ze 14. – 15. století. V mohutné věži z roku 1424  je muzeum zaměřené na dějiny města a dobrodružné příběhy korzárů. Ze strážbích věží uvidíte impozantní výhledy na moře a pobřeží.

St – Malo

Intra – muros opevněné Staré město obepínají hradby, z nichž můžete spatřit nádherný výhled na St – Malo a blízké ostrovy

Městečko je charakteristické úzkými uličkami s vysokými domy z 18. století. V domech jsou restaurace , obchůdky se suvenýry a úžasné obchůdky s palačinkami.

Cathédrale St – Vincent s pochmurnou lodí z 12. století je ontrastem k překrásným moderním vitrážím v kněžišti.

V hlavní sezóně patří část Ville close v ST-Malu pěším návštěvníkům Jsou zde rozesety krámky , restaurace, pouliční muzikanti hrají až do rána…

St-Malo je rodištěm několika světoznámých francouzů  „ Maloňanů“  : Jacquese Cartiera 1491-1557( objevitel CAnady, , Roberta Surcoufa 1773-1827 ( obávaný pirát..), Chateaubriand 1768-1848  (politik, básník)

Mimo atraktivního města jsou zde i dobré pláže a možnost dalších zajímavých  výletů v blízkém okolí

klíště

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *