• Menu
  • Menu

Švestková dráha

Mezi Litoměřicemi a Mostem

České středohoří-nespočet krás, jedno jméno. Takový titulek se nám objeví před očima, pokud si otevřeme oficiální stránky této oblasti. Po obou březích Labe vznikla sopečnou činností pahorkatina, která upoutá reliéfem kuželů a kup sopečných vyvřelin. Na mnoha z těchto, většinou čedičových kopců, stojí zřícenina středověkého hradu. CHKO České středohoří tak nabízí nekonečnou inspiraci k výpravám a výletům. Nedílnou součástí kraje je i jedna technická zajímavost.

Švestková dráha

Mezi Litoměřicemi a Mostem je možné se svézt po jedné z nejhezčí a také nejmodernější regionální železniční trati v Česku. Po Švestkové dráze. Název lokálky „Švestková dráha“ je odvozen od velkého množství švestkových sadů a alejí, které tu byly v meziválečném období hojně vysázeny.

Švestková dráha

Na koleje vyjel první vlak 19. prosince 1898. Od 90. let minulého století se ovšem nad Švestkovou dráhou začala smrákat mračna. S rozvojem silniční dopravy přestaly jezdit nákladní vlaky a začal klesat i počet cestujících. Finanční spory mezi provozovatelem a krajem vyústily v roce 2007 ke zrušení pravidelného provozu. Roku 2014 rozhodla Správa železniční dopravní cesty označit trať jako nepotřebnou, a nabídla ji k prodeji.

Nádraží Třebívlice

V tento okamžik naštěstí vstupuje do hry AŽD Praha, společnost zabývající se zejména vývojem a výrobou sdělovací, zabezpečovací a signalizační techniky pro drážní dopravu. Firma vstoupila do veřejné soutěže s tím, že lokálku zachrání a využije pro testování svých stávajících a vyvíjených technologií. A pak už to šlo rychle: rozsáhlé opravy, roku 2017 spuštění víkendové linky Lovosice–Most, která se o dva roky později transformovala do každodenní linky U10 Litoměřice–Most. Provoz zajišťují modernizované motorové jednotky RegioSprinter.

Třebívlice

Jakýmsi centrem kolem Švestkové dráhy jsou Třebívlice. Vystoupíme-li z vlaku v této malebné stanici, můžeme v obci navštívit barokní kostel sv. Václava, chráněnou kulturní památku v podobě klasicistního zámku nebo Expozici Ulriky von Levetzow.

Třebívlice

Sedmnáctiletá Ulrika von Levetzow – nevlastní dcera majitele třebívlického panství Františka Klebelsberga se v roce 1821 setkala s 72 letým německým básníkem J.W. Goethem. Vznikl mezi nimi hluboký citový vztah. Od roku 1824 žila Ulrika trvale v Třebívlicích. V expozici lze spatřit některé osobní věci Ulriky a také posmrtnou masku slavného básníka a dramatika Johanna Wolfganga Goetha. Ovšem až v době, kdy nás tam vláda pustí.

Oltářík

Oltářík

Tak se vydáváme do přírody. Asi šest kilometrů severovýchodně od Třebívlic najdeme pozůstatky hrádku, vybudovaného zbohatlým husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. Silueta jeho zříceniny se tyčí na vrcholu 566 m vysoké čedičové kupy. Její název je Oltářík. Po nevelkém hradu tu spatříme zbytky věžovité brány. Po cestě, otáčející se kolem kopce, vystoupáme až na vrchol, odkud můžeme spatřit nádherný rozhled po kopcovité krajině Českého středohoří. Je třeba mít ale trochu více štěstí na počasí. Na trase míjíme i přírodovědně významné místo. Jedná se o Orchidejové louky pod Solanskou horou. Nachází se tu několik druhů lučních orchidejí: pětiprstka hustokvětá nebo vemeník dvoulistý.

Martin Pišín

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *