• Menu
  • Menu

Barokní kamenný most v Toušicích

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Barokní kamenný most v Toušicích

Kulturní památka

Kamenný barokní most přes  potok Výrovku. Nádherné, romantické místo, kde stojí za to se zastavit.  Určitě je atraktivní i pro vodáky, pro které je sjezd peřejí pod mostem vyvrcholením sjezdu zvaného Vavřiňák (jezdí se při vypouštění rybníka Vavřince druhý víkend v říjnu). Pod mostem začíná  5 m vysoký Toušický práh, kterému vodáci říkají Toušická kaskáda. Obtížnost sjezdu je WW IV ****.  Ke Kamennému mostu jsme se dostali z Toušic po žluté  značce po necelém kilometru cesty. Asi jsme šli po původní cestě, která kdysi vedla ze Zásmuk přes Toušice do Kouřimi. Toušice leží  jv. od Kouřimi.

barokní kamenný most - Toušice
barokní kamenný most – Toušice

Kamenný Toušický most pochází z 2. pol. 17. stol., najdeme ho na vojenských mapách z konce 18.stol.  Tento  barokní most, který je zapsaný jako kulturní památka, je postaven přímo na skalním prahu z místní ruly, k jeho stavbě byl s největší pravděpodobností použit materiál z nedaleké, již zaniklé Trmalovi tvrze. Most má pět oblouků,  pilíře mají kamenné ostré břity, které ho chrání před jarními ledy. Neméně zajímavý je Toušický práh, na kterém pilíře mostu stojí. Z geologického hlediska, potok se zahloubil do geologického podloží  zvaného kutnohorské krystalinky,  starých miliardu let,  jde o nejstarší horniny ve Středočeském kraji. Pokud najdete kámen, který vám bude připomínat zkamenělé dřevo, budete v ruce držet velmi dekorativní a krásnou tzv.“ vlásenkatou rulu“ , která je nejzajímavější z celé škály hornin.

Zaniklá Trmalova tvrz

U mostu potkáváme krásnou starší dámu s několika vnoučaty, která jim předává radosti svého mládí a  vnoučata  se na její pokyn s velkou radostí noří do Toušenských kaskád. Dal jsem se s ní do řeči a ptám se, kde najdu Trmalovu tvrz  a dozvídám se, že už z ní moc nezůstalo a že nemá cenu k ní chodit. Překvapilo mě, kolik toho ví o historii tohoto místa. V Toušici jsme  se  před tím na most ptali místního obyvatele a ten nevěděl nic ani o jeho existenci. Trmalova tvrz byla nedaleko pod mostem. Stávala na vylámaném ostrohu hlubokého příkopu ve skalním podloží. Bylo to sídlo jednoho z vlastníků Toušic. Ověřuji si informaci od ženy a zjištuji k mému překvapení, že měla pravdu. Historický významná, nedaleká Kouřim, má první písemnou zmínku z roku 1261 a malá vesnička Toušice z roku 1207. Chtěla tím zdůraznit význam obce, ve kterém má chalupu.

barokní kamenný most - Toušice
barokní kamenný most – Toušice

TOUŠICE

A tak tady kousek z historie Toušic: Roku 1388 Toušice kupuje kapitula u sv. Apolináře na Novém Městě a v majetku zdejšího zemanského rodu se uvádí pouze dvůr. Tvrz pravděpodobně patřila Vackovi, který dvůr prodal roku 1390. Ves v první pol. 15. stol. Patřila Janu Kubátovi a Mikuláši Trmalů z Toušic. Z písemných pramenů se v letech 1462 – 1472 objevuje Jan Trmal a roku 1519 tvrz s dvorem prodává městu Kouřim. Tvrz nemá využití a pustne. Další zmínka se o tvrzy se objevuje při konfiskaci kouřimského majetku králem Ferdinandem I. Roku 1547. V roce 1557 tvrz obnovuje jako své sídlo Jiřík Hostačovský z Petrovic. V roce 1582 tvrz ke svému zásmuckému panství připojuje Zdislav Říčanský z Říčan a tvrz postupně zaniká.  Datum vzniku tvrze se s jistotou do dnešního dne nepodařilo přesně zjistit. V Toušici naleznete také zvoničku z červeného pískovce z roku 1859.

Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *