• Menu
  • Menu

Vodní nádrž Suchomasty

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Vodní nádrž Suchomasty

 

Původním cílem bylo se v nádrži vykoupat. Ale…Podle zaparkovaných aut podél silnice bylo jasné, že tady někde budou cestičky k vodě. Zkusili jsme to asi na třech místech a všude seděli rybáři. Došli jsme až na hráz, kam je vstup zakázán. Cestu na protější stranu se nám objevit nepodařilo. Trochu smutní, koupání by bylo asi fajn. Ještě jsme udělali poslední zastávku na mostě, před kterým bylo docela velké parkoviště. Ani tady to na koupání nevypadalo, ale možná se tady dalo projít a dostat se podél nádrže. Asi vyzkoušíme ještě příště.

vodní nádrž Suchomasty

Vodní dílo Suchomasty

Jako zásobárna především pro průmyslovou vodu pro Králův Dvůr a Beroun ještě před zprovozněním Velkolomu Čertovy schody byla vybudována vodní nádrž Suchomasty. Název vznikl podle Suchomastského potoka, který hráz vodního díla zadržela, ačkoliv vesnice Suchomasty je od přehrady značně vzdálena. Ani samotní obyvatelé Suchomast vodní dílo nevnímají jako „svoje“. Auty či autobusy za prací či do škol jezdili silnicemi, které okolo přehrady nevedou a pro vycházky či koupání volili obvykle jiné cíle. A navíc: koupání v nádrži nebylo po většinu doby její existence dovoleno.

vodní nádrž Suchomasty

Pro vybudování hráze bylo vybráno užší místo v údolí asi 1,5 km před ústím do Litavky. Nad hrází je údolí naopak širší, což umožňovalo zadržení relativně velkého objemu vody. Kromě samotné zásoby vody se podařil další účel. V době sucha se z vodní nádrže odpouští stabilní odtok a díky němu je zajištěna stálá hladina ve studních v podnicích v areálu Králodvorských železáren.

Hráz je sypaná, 13,5 m vysoká a 85 m dlouhá. Výpusť a odběrné místo je uloženo ve spodní části hráze v komunikační a odpadní štole. V pravé části hráze je situován boční nehrazený přeliv zakončený betonovým skluzem.

vodní nádrž Suchomasty

Po zprovoznění vápenky Čertovy schody ještě vznikly v údolí Suchomastského potoka další dvě stavby: okolo přehrady vede silnice, kudy jezdí většina nákladních aut pro náklad zboží z vápenky a také železniční vlečka. Ta začíná na nákladovém nádraží v Berouně a konči poměrně rozsáhlým kolejištěm ve vápence. Je dlouhá 6 km. Osobní vlaky na ní nejezdí.

Po katastrofálních povodních r. 2002 se zjistilo, že Suchomastský potok vykazuje vysoké hodnoty vodních stavů velmi často po přívalových deštích. Nese s sebou silné nánosy plavenin, zejména z pramenné oblasti nad vesnicí Bykoš. Pramení totiž v ploché zemědělské krajině. Bylo spočítáno, že při tisícileté vodě by příval vody sypanou hráz zničil a zlikvidoval by rozsáhlá území v Králově Dvoře a v Berouně. Proto byla hráz v l. 2013-14 opravena a zpevněna, zejména na bezpečnostním přelivu. Při té příležitosti byly ze dna vytěženy všechny sedimenty.

Vodní nádrž Suchomasty často vyhledávají rybáři. Dnešní účel nádrže je rezerva pitné vody pro blízkou městskou aglomeraci. Koupání v nádrži je tolerováno.

Text: Egeon. cz

vodní nádrž Suchomasty

 

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *