• Menu
  • Menu

Zámek Kńovice

Tady žila česká  “Mona Lisa”.

Kňovice leží  3,5 km severozápadně od Sedlčan. Dříve se Kňovice nazývaly též  Knihovice a první zmínku o obci najdeme z roku 1333 v listině pražských křížovníků. Dnes  novogotický  zámeček  v soukromém vlastnictví, v současné době  nepřístupný .   Zámek byl původně tvrz a první zmínku najdeme z roku 1542, kdy Léva  Zručský z Chřenovic  prodává Křenovické panství  Přibíkovi  Břízkému z Břízy. Ten tvrz zanedbával  a zpustlou ji kupuje roku 1611 Adam Štastný Vojkovský z Milhotic, který ze staré tvrze vystavuje kamenné sídlo a žije zde s dcerou  slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan, Ludmilou . Ze stejného roku najdeme i zmínku o pivovaru , který stával vedle zámku. Pivovar sloužil až do roku 1907, kdy byl zbořen a na jeho místě je dnes parkoviště a autobusová zastávka.  Zámek mění mnoho majitelů , a tak dalším je Pavel  Michna z Vanicova  (hlavní  dodavatel císařské armády za třicetileté války). Po jeho smrti panství zdědil jeho syn Václav, který je roku 1665 prodal Mikuláši  Franchimontu z Frankenfelhu (známý vědec, filosof a doktor medicíny).  Jeho vnučka Marie Viktorie, která Kňovice zdědila roku 170,  zřejmě přestavěla toto sídlo do barokní podoby. V zámeckém  parku Viktorie nechává v letech 1729 – 1731 postavit barokní kapli sv. Josefa s osmiúhelníkovým půdorysem do protáhlé elipsy. V tomto období se vdává za Václava Arnošta Malovce z Chýnova. Jejich dcera Terezie se vdá za Františka Václava Lipovského z Lipovce a Kňovický zámek dostává věnem. V roce 1813 jejich syn Vincent  prodal zámek Antonínu Wangovi. Ten je zde znám těžbou antimonu v nedalekém lomu, když se předtím v tomto kraji pokoušel zavést pěstování chmele nebo hedvábnictví. Wangové upravili zámek do novogotické podoby. V roce 1895 Josef Wang prodává zámek  MUDr. Emerichovi Maixnerovi  (významný český internista). Ten o zámek přijde v roce 1948 konfiskací státem. K zámku přiléhá park,  kde se nachází asi 200 stromů  stáří 150 – 200 let.

daňci u zámku Kńovice
daňci u zámku Kńovice

V parku je také rybníček a současný majitel zámku pan Miroslav Huruda zde pěstuje daňky.

Jen pro zajímavost : z  Kňovic pochází Mánesova milenka Františka  Štovíčková, která je možná zobrazena na jeho známých obrazech  Máří Magdaléna , Jitro a Josefína tomuto obrazu se říká „ česká Mona Lisa“ . Z jejich vztahu se narodila dcera  Josefína (jejího vychování  a vzdělání se jí dostalo v zámecké knihovně v Kňovicích,  kde si svou jemností získala přízeň sester Wangových, majitelů panství).

Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *