• Menu
  • Menu

Červený Hrádek u Sedlčan

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Červený Hrádek u Sedlčan

Zámek Červený Hrádek

Jenom zvědavost nás přivedla do vesničky s názvem Červený Hrádek. Zámek, který jako první spatříte za zamčenou bránou, vás okouzlí ihned. Když po silnici popojdete dalších pár stovek metrů ohromí vás nejenom krása opraveného zámku, ale i jeho velikost.

Původně vodní tvrz z 13. století, později několikrát přestavěna, naposled v letech 1890-94 Janem svobodným pánem Mladotou ze Solopisk, dědečkem nynějšího majitele.

zámek Červený Hrádek u Sedlčan
zámek Červený Hrádek u Sedlčan

Následující a poslední  úprava v negotickém stylu byla provedena v letech 1894-96 mladým, později proslulým českým architektem,  Janem Kotěrou. Zámek stojí na ostrohu obtékaném Mastníkem.

V roce 1948 byl zámek zabrán komunisty, slohový nábytek a celé vnitřní vybavení bylo ukradeno nebo odvezeno. Budovy v areálu zámku vlivem nedostatečné údržby i neodbornými zásahy byly značně poškozeny.

V roce 1992 byl zámek ( po vystěhování okresního archivu a městského muzea), včetně rozsáhlého parku vrácen původnímu majiteli Janu Mladoňovi, který se rozhodl tuto rodinnou kulturní památku restaurovat na vlastní náklady. V současnosti je část zámku využívána veřejnosti na jednorázové kulturní akce a svatební obřady. Areál doplňuje barokní sýpka, která stojí v přilehlém parku.

Zámecký park, který se nachází pod zámkem je soukromým majetkem a je udržován jako veřejný přístupný park, kulturní a botanický areál. Návštěvníci mohou po parku chodit pěšky po vyznačených pěšinách a komunikacích. vozidla ani kola sem nemají přístup.

ZÁMEK JE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN !

Vesnička Červený Hrádek leží 2 km od Sedlčan .

zámek Červený Hrádek u Sedlčan
zámek Červený Hrádek u Sedlčan
MLADOTA ZE SOLOPISK, JAN NEPOMUK, SVOBODNÝ PÁN, 1917-2001. Původ tohoto starého vladyckého českého rodu je snad ve spojení s rytíři Mírky ze Solopysk. Jejich jméno se objevuje na počátku 14. století. Vývoj rodu lze sledovat od konce 15. století. V roce 1421 se vyznamenal Vochek ze Solopysk, který po osm měsíců bránil na straně císaře Zikmunda hrad Karlštejn. Mladotové pak vlastnili v průběhu staletí různé menší statky v Čechách. Delší dobu byli usazeni na zámku Skalka ve východních Čechách. V 17. století se rod rozdělil do dvou větví, Skalecké, která vymřela v druhé polovině 18. století a větve Viléma Jindřicha (+ 1691). V roce 1761 byli povýšeni do stavu svobodných pánů. Jan Nepomuk (1917-2001) se oženil s baronkou Henriettou Golgegg-Lindenburg (* 1924) a po studiích v Praze a Rakousku převzal rodinný majetek, Červený Hrádek u Sedlčan. Byl jedním z těch českých šlechticů, kteří protestovali proti okupaci českého státu v roce 1939. Po únoru roku 1948 byl baron Jan Mladota na čas internován v Táboře a posléze donucen k emigraci do Rakouska, Ameriky a Švýcarska. Po roce 1989 mu byl zkonfiskovaný majetek navrácen a postupně uveden do původního stavu. Jan Nepomuk byl posledním svého rodu po meči.
/Literatura: Mašek, P.: Šlechtické rody… I. Praha 2008./

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *