• Menu
  • Menu

Zámek Libochovice

Zámek v krajině dolního Poohří – Libochovice

Město Libochovice leží na levém břehu řeky Ohře ve výšce 169 m nad mořem. Nad městem se tyčí zřícenina hradu Hazmburka, jehož dějiny byly vždy úzce s Libochovicemi spjaty. Libochovický zámek se nachází v nádherné krajině dolního Poohří, která skýtá nejednu příležitost k výletu. Dolní tok Ohře je lemován přírodními rezervacemi a hned několika hrady a zámky, z nichž ten libochovický patří k nejkrásnějším. Směrem na jih od města se zvedá slánská rovina a na severu kraj ohraničují charakteristické homolovité kopce Českého středohoří.

zámek Libochovice
zámek Libochovice

Roku 1272 patřilo městečko Libochovice klášteru tepelskému. Prvně ověřené zmínky o Libochovicích procházejí až z roku 1336, kdy jsou Libochovice označeny jako „městečko hrazené“ s tvrzí. V té době zde stál farní kostel.

Poté se zde vystřídla řada pánů z významných šlechtických rodin: Páni z Lichtenburka a Jan Lucemburský, Páni z rodu Zajíců z Hazmburka, Páni z rodu Lobkoviců, Zikmund Bathory, Páni z rodu Šternberků, Páni z rodu Dietrichsteinů, Páni z rodu Herbersteinů.

zámek Libochovice
zámek Libochovice


Zámek Libochovice

Současná podoba zámku zrcadlícího s v hladině řeky pochází z konce 17. století, kdy si panství, které se jen pomalu zotavovalo z nedávného požáru, přikoupil ke svému majetku Gundakar z Dietrichsteina. Spáleniště Gundakara ani trochu nevyděsilo a pozval italského stavitele Antonia della Porta, aby mu z něj vystavěl nové sídlo. Stavitel zapojil do stavby i prostor typický pro italské dóžecí paláce, Sala Terrenu. Tento typ místnosti, který propojuje vnitřní nádvoří se zámeckým parkem, se později začal vyčleňovat, až se z něj stala samostatná stavba umísťovaná v zahradách. V období raného baroka, kdy byl také libochovický zámek stavěn, byl ale tento prostor ještě organickou součástí stavby. Na břehu Ohře tak vznikla přísně symetrická stavba s tradiční dispozicí. Čtyři křídla lemovaná pravidelnými arkádami uzavírají prostorné nádvoří, které bylo přístupné z průchodu od obrovských vrat. Zámek překvapivě netvoří hlavní dominantu města, pokud si ovšem neuděláte procházku až k řece Ohři, odkud teprve opravdu vynikne

zámek Libochovice
zámek Libochovice

Anglický park

S prohlídkou zámku a města můžete spojit procházku parkem, který u zámku založil už za Gundakara z Dietrichsteina zahradní architekt  s příznačným jménem Jan Tulipán. Tulipán navrhl park původně jako francouzskou zahradu. Ta, ale podlehla módní vlně první čtvrtiny 19. století a byla přeměněna na anglický park. Za Josefa Herbersteina byla dispozice parku v hrubých rysech znovuobnovena podle původního Tulipánova návrhu. V zahradě u zámku vás překvapí řev opeřených obyvatel zámku. Procházejí se nebo sedí v koruně stromů, pávi.

Anglická zahrada - zámek Libochovice
Anglická zahrada – zámek Libochovice

Národní památka 

V současné době je zámek Libochovice pod správou Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Praze. Dne 1. ledna 2002 byl prohlášen Národní kulturní památkou.

OTEVÍRACÍ DOBA

Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října

Prohlídka zámku, sklepení a expozice J.E.Purkyně:

Duben:                so, ne, svátky  10 – 17 hod

Květen – září:    út – ne               10 – 17 hod

Červen – srpen: út – ne              10 – 18 hod

Říjen:                 so, ne, svátky  10 -16 hod

Zámecké skleníky jsou pro veřejnost otevřeny pouze příležitostně.Zámecký park je v zimních měsícíh otevřen od 8-18 hodin, v letních m+ěsících  od 8-19 hodin. VSTUPNÉ: Historické interiéry: 80 Kč,  zlevněné 60 Kč, rodinné 200 Kč

Kostel Všech svatých

Kousek od zámku najdete děkanský, původně gotický kostel ze 14. století, zmiňován r. 1382 jako farní. Renesanční věž byla přistavěna r. 1541. V 17. století zbořen. Roku 1700 začala výstavba nového kostela, r. 1705 byla ještě ne zcela dokončená nová stavba vysvěcena.

Kostel Všech svatých
Kostel Všech svatých

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *