• Menu
  • Menu

Žehuňská obora

Žehuňská obora – Chlumecká obora

Do obory a zámku vjíždíme barokními branami Bludská a Kněžická brána/, zdobenými sochami s loveckými motivy. Na pilíři vstupní brány vás přivítá socha Svatého Huberta a jelena, kterou navrhl architekt Jan Santini Aichel, stejný, který navrhl zámek Karlova Koruna. Lovecký zámek z 2. poloviny 18. století leží na svahu nad Žehuňským rybníkem. Vedle zámku, který je doplněn hospodářskými objekty, stojí  barokní, novogoticky upravená budova myslivny. V prostoru jsou ještě další stavby. Procházíme kolem zámečku, obdivujeme krásný výhled od zámku. Je doba oběda, posadíme se venku. Jídlo ze zvěřiny je skvělé i atmosféra kolem je prázdninová a příjemná. Potkáte tu turisty, cyklisty i zamilované páry, které dorazily v luxusních autech. Společnost nám všem dělají daňci, kteří se schovávají ve stínu stromů, pak se osmělí a přijdou až k nám ke stolu. Nepohrdnou rohlíkem a dalšími pochutinami. Je to zážitek. Po dobrém obědě hurá do přírody.

Žehuňská obora
Žehuňský zámeček

Národní přírodní rezervace Žehuňská obora

Při procházce pod vysokými stromy nám chybí pouze hrabě na koni. Prý tady často cválal, když přijížděl na zámek. Národní přírodní rezervace Žehuňská obora, na jihu ohraničená Žehuňským rybníkem, byla vyhlášena 8. února 1948. Rozloha obory: 941,5 ha. Do ochrany spadají společenstva listnatých hájů s porostem dubu šípáku a dubu zimního a letního, slatinné louky /u Kopičáckého rybníka u severního okraje rezervace/ a slínovcové stráně /na jižním okraji nad Žehuňským rybníkem/. Pozoruhodný je kvalitní porost hlaváčku jarního na stráni nad Žehuňským rybníkem a výskyt stromovité formy dubu šípáku u bývalého lesního učiliště. Území s výskytem ohrožených druhů živočichů, zejména hmyzu a hnízdících ptáků.

Žehuňská obora
Žehuňská obora

Obora Kněžičky

Obora Kněžičky – byla založena za Pernštejnů v roce 1611 a je to jedna z nejstarších obor v českých zemích na ploše 680 ha. Obora byla v 18. století obnovena Kinskými. Specializuje se na chov a lov muflonů a daňků. V lovecké sezóně je uskutečněn odlov okolo 40 ks trofejových daňků a 50 ks muflonů klienty z České republiky i ze zahraničí. Lov je organizová za účasti doprovodu. Obora patří do mysliveckého revíru Kinský dal Borgo.

Žehuňská obora
Žehuňská obora

Během komunistického režimu v prostorách obory bylo lesnické učiliště. Bohužel lesnické učiliště zaniklo, z důvodu nedostatku studentů. Hotel a restaurace byla přestavěna v roce 1994 rodinou Kinských  poté, co jim byl vrácen majetek od státu.

Hotel a restaurace Kinských

Restaurace se specializuje na zvěřinu, která pochází většinou přímo z honitby rodiny Kinských dal Borgo.Restaurace používá i vlastní bylinky a vypěstovanou zeleninu. je zrekonstruována za použití dřeva, kamene a trofejí, které pochází přímo z této přírodní a lovecké oblasti. Dřevěné prvky jsou vyrobeny z dubu a jasanu pocházející z rodinných lesů.

Žehuňská obora
Žehuňská obora

Obora je příjemným relaxem. Oboru je možné projít pěšky, potkávali jsme cyklisty i jezdce na koních. Obora nově pořádá i dětský tábor v přírodě s výukou angličtiny a péčí o koně.

Žehuň leží pod Kozí hůrou na Cidlině, 8 km od Městce Králové.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.