• Menu
  • Menu

Židovský hřbitov

Stezka vyznání

První židovští občané se ve Starém městě pod Landštejnem objevují počátkem 17. století, tehdy zřejmě vznikla místní synagoga. Dřevěná synagoga  v roce 1830 shořela. Nová synagoga z 1. poloviny 19. století  byla  kvůli velkému poškození zničena  v roce 1959. Nejstarší náhrobek na zdejším hřbitově pochází z roku 1610. Na ploše necelých 1400 m2 je dochováno na 170 náhrobků. Z bývalé márnice je dnes zachovaný pouze nepatrný zbytek zdiva. Kamenné zdivo, které bylo poškozeno a z velké části rozebráno, kolem hřbitova již téměř není.

Židovský hřbitov Staré město pod Landštejnem
Židovský hřbitov Staré město pod Landštejnem

Ještě na začátku 19. století žilo v obci 23 židovských rodin. V roce 1850 to bylo 7 židovských domů, o dvacet let později se počet snížil na šest. Roku 1883 byla zrušena zdejší samostatná náboženská obec. V roce 1934 žily ve Starém městě pod Landštejnem poslední čtyři židovské rodiny, které odešli do vnitrozemí po odstoupení pohraničí Německu. Židovský hřbitov byl vážně poškozen s příchodem nacistů. Likvidací posledního židovského obyvatelstva během druhé světové války  končí  na tomto místě více než 300 let trvající přítomnost židovského obyvatelstva.

V současné době je již většina náhrobků opravena a postavena. Hřbitov najdete za městem, 600 m severně od náměstí  mezi loukami východně od potoka. Hřbitov patří Správě nemovitostí Židovské obce v Praze a Federaci židovských obcí v ČR Matana, a.s. .

Židovský hřbitov Staré město pod Landštejnem
Židovský hřbitov Staré město pod Landštejnem

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *