• Menu
  • Menu

Bohdalov – Záhumenní rybník

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Vysočina » Bohdalov – Záhumenní rybník

Bohdalovské rybníky se nacházejí v Křižanovské vrchovině  asi 11 km od Žďáru nad Sázavou v městysu Bohdalov a jeho okolí,  v nadmořské výšce 580 metrů. Rybníky jsou mimo jiné zdrojem vody pro Bohdalovský potok, který je přítokem řeky  Oslavy. Bohdalov se jako městečko připomíná již v roce 1349. Původně jej vlastnili páni z Ronova.

Bohdalov Záhumenní rybník

Záhumenní rybník

Na vyvýšeném místě v obci stojí kostel sv. Vavřince, který se při západu slince odráží na hladině Záhumenného rybníku. Rybník má rozlohu asi 27 ha. Rybník leží při jihozápadní straně Bohdalova. Má na severu velký pruh rákosu a na severozápadě větší porost přesličky. Rybník je využíván k hospodářským účelům a rekreačním účelům  stejně jako další ze soustavy rybníků,  velký rybník Bohdalovský.

Bohdalov Záhumenní rybník

V červenci 2001 byl zřízen na katastrech 15. obcí přírodní park  Bohdalovsko o rozloze 61 km2.

Území, na kterém byl park zřízen, je cenné z hlediska krajinného zvláště velkým počtem rybníků, na které navazují břehové porosty s neobdělanými nebo jen extenzivně využívanými zamokřenými loukami. Důležitým faktorem je pak výskyt chráněných druhů rostlin a hnízdiště vodního ptactva.

Bohdalov Záhumenní rybník
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *