• Menu
  • Menu

Bolkov – Polkenberk

Rudník

Někde jsme špatně odbočily a tak se už podruhé objevujeme v Rudníku a jsme v místě zvaném Bolkov. Je to další z obcí, kterou neznáme a tak nám bloudění vůbec nevadí. První písemná zpráva o Bolkově pochází z roku 1379. Obec se nachází v nadmořské výšce 403 metrů.

Bolkov

Několik krásných chaloupek v kopcovité části. Celá vesnice zahalená do modrých a bílých pomněnek. Nad námi, nad silnicí se tyčí zřícenina, omylem ji považujeme za hrad, ale je to starý evangelický kostel. Chceme se přiblížit až k němu, ale to se nám nedaří.

Bolkov

 

Evangelický kostel

Nejstarší evangelický kostel ve východní části  Krkonoš  byl slavnostně vysvěcen 24. července 1786, dnes je to spíše ruina. Zkáza kostela přišla po druhé světové válce a následném komunistickém puči. V roce 1948 se v něm sloužila poslední bohoslužba, v 50. letech byl uzavřen a začala jeho postupná destrukce. Po roce 2000 měl být zbourán. Zachránila ho aktivita obce, která má kostel ve vlastnictví a projevila úmysl oprášit jeho zašlou slávu. Přispět se snaží i  někteří bývalí němečtí a po druhé světové válce odsunutí obyvatelé obce, pojmenované do roku 1952 Heřmanovy Sejfy.

Evangelický kostel Bolkov

Pomník obětem 1. světové války

Pomník se nachází v nejspodnější části k.ú. Bolkov u cesty vedle bývalého lomu. Obnova pomníku obětem 1. světové války byla v r. 2009 prvním úspěšným projektem o.s. Přátelé Bolkova. K poctě 11 padlých jej vystavěl r. 1934 místní Divadelní spolek. Pomník byl vytvořen z vápencového bloku a opatřen černou mramorovou deskou se jmény padlých a nápisem „Sie gaben das Leben, ihr gebet die Liebe“ (Oni dali život, vy dejte lásku). Nad desku byl vsazen železný válečný kříž a do podstavce připevněna lucerna. Po roce 1945 byly deska a kříž strženy a po dobu 40 let pomník chátral podobně jako jeho okolí. Z nejhoršího se začal dostávat po roce 1989, kdy Bolkov začali pravidelně navštěvovat němečtí rodáci, kteří vrátili na pomník horní polovinu desky nalezenou v křoví opodál. O údržbu pomníku a jeho okolí se starala Eva Edlerové – Hofmanová z Trollovy boudy.

pomník obětem 1. světové války

Hrad Polkenberk

Zaniklý, libečským lomem zcela odtěžený hrad na ostrohu, vybíhajícím k jihu z Bolkova kopce (540m) mezi žel. tratí a silicí č.16 asi 2km jižně od Zlaté Olešnice, 5 km od Trutnova. O jeho historii není nic známo, za jeho zakladatele se považuje  koncem 13. století slezský kníže Bolek, mohl jím však být i některý člen rodu Švábenických ze Švábenic. Hrad se připomíná až v roce 1551, kdy byl již pustý. Jak zjistil záchranný výzkum v r.1958, měl oválnou dispozici a byl opevněn příkopem, zjištěny byly i základy obvodové hradby, větší čtverhranné stavby a okrouhlé věže.

My jsme hrad nenašly, ale je možné se k němu dostat v Libči asi 50 m od křižovatky s hlavní silnicí do Zlaté Olešnice doprava do svahu k železniční trati, překročit trať a poblíž okraje žel. mostu vychází pěšina na ostrožnu, po 50 m na rozcestí doleva a po dalších cca 100 m doprava k lokalitě./zdroj internet/.

Celý  Bolkov je v kopcovité  krásné krkonošské přírodě. Dnes ještě chceme dojet do lokality Sklenářovické údolí.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *