• Menu
  • Menu

Sklenářovické údolí – Přírodní památka

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Královéhradecký kraj » Sklenářovické údolí – Přírodní památka

Kolem zlatonosného potoka

Pro návštěvu  Sklenářovického údolí jsme si vybraly půlku května. Letos vše trochu opožděné a počasí trochu více deštivé, ale o to více zelené. Další návštěvníci to vzdali a tak jsme si výlet remízky a lesíky podél potoků s podhorskými  loukami, které v minulosti kosili a obhospodařovali obyvatelé zaniklých Sklenářovic,  užily  samy.

Slenářovické údolí

V chráněném území se nachází pestrá vegetace a spousty zajímavých rostlin. Už teď potoky a mokřady plné blatouchů, kolem nás velké množství petrklíčů, devětsilů a šťavnatá zeleň. Za pár dnů možná i více květů chráněných skvostů: prstnatec májový, orchidej prstnatec bezový, pětiprstka žežulník vstavač mužský znamenaný, tolije bahenní a další.

Slenářovické údolí

Začínáme u opraveného kamenného jednoobloukového mostu s dřevěnou zvonicí od sochaře Jaroslava Řehny, z roku 2008, věnovanou k 45. výročí  KRNAP. Pokračujeme po cestě podél zurčícího zlatonosného potoka, jdeme kolem kamenných valů i posledních zbytků zaniklé vesnice Sklenářovice-Glasendorf  až k pomníku padlým v první světové válce. U pomníku je malé parkoviště, které svým nepořádkem  i za plotem moc s romantickým místem neladí.

devětsil

Obloha temní, o to více vynikají  staré kvetoucí solitery třešní, jabloní i lip. Kvůli zesilujícímu dešti neprojdeme údolí celé, ale o to více se můžeme těšit, že se sem vrátíme.

Údolí pokračuje až do Rýchorského pralesa.

Slenářovické údolí

Přírodní památka Sklenářovické údolí

Přírodní památka se rozkládá v hluboce zaříznutém údolí Zlatého potoka mezi Sklenářovickým vrchem (921 m) na východě a Bartovým lesem (732 m) na západě a zaujímá území luk původně patřících k dnes zaniklé obci Sklenářovice (německy Glasendorf). Po vysídlení německých obyvatel a opuštění vesnice začaly louky zarůstat, od roku 1999 jsou postupně revitalizovány.

Slenářovické údolí

Přírodní památku spravuje KRNAP. Sklenářovické údolí se nachází nedaleko Mladých Buků.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *