• Menu
  • Menu

Broumov – Hřbitovní kostel P. Marie – nejstarší celodřevěná sakrální stavba ve stř. Evropě

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Královéhradecký kraj » Broumov – Hřbitovní kostel P. Marie – nejstarší celodřevěná sakrální stavba ve stř. Evropě

Hřbitovní kostel P. Marie byl  založen ve 2. pol. 13.století na místě nejstaršího broumovského kostela postaveného údajně již v roce 1177, znovu obnoven po roce 1449.  Původní kostel byl spálen při obléhání města husitskou vojenskou hotovosti pod vedením Čeňka z Wantenberka a Hynka Krušiny z  Lichtenburka ve dnech 17. až 20 . června 1421 a jediné, co o něm víme je, že byl dřevěný. PO požáru se dochoval  pouze strop z předhusitské doby. Přesný datum výstavby není znám a nejsou známí ani jeho stavitelé. Autorství stavby je možné připsat  tesařům ze slezského kulturního okruhu.Vnitřní zařízení kostela pochází ze 17. století  a 18 století. V ochozu kostela jsou desky s kronikářskými zápisy a renesanční a empírové náhrobníky.

Hřbitovní kostel P. Marie Broumov

Benediktinské opatství v Broumově umožňuje  v letních měsících prohlédnou  si vnitřní prostory kostela.Otvírací hodiny  jsou červen – srpen  :  9 -12 hodin a 13-17 hodin

Dochovaná dřevěná kostelní stavba  je nejstarší  v Čechách. Hřbitovní kostel P. Marie je  od roku 2008 vyhlášen Národní kulturní památkou.

Hřbitovní kostel P. Marie Broumov

 

Hřbitovní kostel P. Marie se nachází ve  městě Broumov , vzdálen několik stovek metrů od náměstí.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.