• Menu
  • Menu

Chvalšiny – kostel sv. Maří Magdalény

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Chvalšiny – kostel sv. Maří Magdalény

Sedíme  na venkovní zahrádce  a určitě se nedá si nevšimnout kostela sv. Maří Magdaleny, který dominuje protáhlému náměstí.

Chvalšiny

Projíždíme malebným historickým městečkem.  V plánu to není, ale  na chvíli tady zastavujeme. Usadily jsme se v malé restauraci na náměstí a daly si výtečnou koprovku. Sedíme  na venkovní zahrádce  a určitě se nedá si nevšimnout kostela sv. Maří Magdaleny, který dominuje protáhlému náměstí.

Chvalšiny

Obec  ležící na jz. úpatí Blanského lesa v blízkosti Vojenského výcvikového prostoru Boletice 9 km sz.  od Českého Krumlova, je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Původní osadu založili na území královského újezdu pravděpodobně lokátoři zlatokorunského kláštera, kterým král Přemysl Otakar II zdejší území daroval. První písemná zmínka o Chvalšinách pochází z roku 1281 z listiny markraběte Oty Braniborského, v roce 1293 se poprvé uvádějí jako městečko.

Kostel sv. Maří Magdalény

Jedna z nejvýznamnějších památek jihočeské gotiky, kostel byl vystavěn na místě straší svatyně v letech 1487-1507 rožmberskou stavební hutí vedenou stavitelem Hansem Götzingerem. Je to mohutná jednolodní stavba s původním strmým krovem, s polygonálně zakončeným presbyářem, stejně jako loď zpevněným vnějšími opěráky, k němuž na sev. straně přiléhá sakristie.

kostel sv. Máří Magdalény Chvalšiny

K severní straně lodi byla v roce 1761 Růžencovým bratrstvem přistavěna kruhová rokoková kaple P. Marie. V záp. průčelí je štít s arkýřem na třech krakorcích z r. 1507, v severní zdi lodi sedlový, bohatě profilovaný portál. Severní vstup rámuje hluboce členěná brána zakončená růžicí s postranními fiálami, kterou se původně procházelo na dávno zrušený hřbitov u kostela.

kostel sv. Máří Magdalény Chvalšiny

Při restaurátorských pracích koncem 20. století byla nad vítězným obloukem odkryta rozměrná nástěnná malba na téma Posledního soudu od Jakuba Pecky z roku 1514. Zhruba ze stejné doby pochází i nástěnná malba na severní stěně presbyáře , znázorňující 12 apoštolů, později přemalovaná. Mariánskou kapli zdobí fresková výzdoba od frátera Lukáše Plankla, restaurovaná spolu s další uměleckou výzdobou r. 1998. Hlavní oltář je barokní z roku 1688 od Martina Lindenmayera, dřevěná Kalvárie pochází z doby kolem roku 1530, některé náhrobníky ze 16.-18. století.

kostel sv. Máří Magdalény Chvalšiny

Josef Rosenaurer

Osobností Chvalšin je určitě technik ing Josef Rosenaurer (1735-1804), proslulý projektant šumavských vodních dopravních cest ve službách Schwanzenberků.

část textu: Velká turistická encyklopedie, Jihočeský kraj

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *