• Menu
  • Menu

Dobříš – kostel Povýšení sv. Kříže

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Dobříš – kostel Povýšení sv. Kříže

Naším cílem byly zahrady Dobřichovického zámku. Chtěly jsme si projít krásnou Francouzskou i tajemnou Anglickou zahradu. Jaké bylo naše překvapení, že zahrady jsou zavřené a to na dlouhou dobu! Informace na ceduli je: Francouzský park z důvodu revitalizace v roce 2018-2020 UZAVŘEN!

Kostel Povýšení sv. Kříže

Stavba prvního dobříšského kostela se datuje do roku 1589, kdy tehdejší purkrabí hradu a panství dobříšského Oldřich Doudlebský z Doudleb nechal postavit před dobříšským hradem nevelký kostel, jenž byl zasvěcen Nejsvětější trojici.

kostel Povýšení sv. Kříže

V roce 1620 koupil celé panství, a tedy i kostel hrabě Bruno z Mansfeldu. Ke kostelíku byla dostavěna zvonice a kolem byl založen hřbitov. V roce 1688 byla hrabětem Františkem Maximiliánem z Mansfeldu provedena další oprava kostela. V samotném kostele byla zřízena rodová hrobka, do které se pochovávalo až do roku 1814. Prvním členem rodu zde pochovaným byl v roce 1717 syn Františka Maximiliána Karel František Adam. V roce 1734 byla zřízena samostatná dobříšská fara a v ten samý rok byl kostel Nejsvětější Trojice povýšen na farní. Tehdy došlo i k rozšíření stávajícího malého hřbitůvku zvaného „Kostelíček“. Farním kostelem zůstal až do roku 1797, kdy byl před zámkem dostavěn nový kostel /kostel Nejsvětější Trojice/. Na něj pak bylo přeneseno zasvěcení Nejsvětější Trojici. Prvním farářem byl ustanoven Jan J. Hubatius z Kotnova. V roce 1797 se z kostela stal kostel hřbitovní a nově zasvěcen Povýšení sv Kříže. Roku 1807 byl kostel renovován Rudolfem Colloredo- Mansfeldem¨. Na místě kůru, který byl při rekonstrukci odstraněn, nechal Rudolf postavit pomník své zesnulé matce Isabelle. Od té doby se kostelu říkalo: „Isabelina kaple“ a po roce 1880 „Kaple sv. Kříže“. Na hřbitově kolem kostela se pohřbívalo aý do doby, kdy byl vybudován hřbitov nový.

kostel Povýšení sv. Kříže

Koncem 80. let 20. století byl kolem kostela založen urnový háj a od roku 1992 se v kostele opět konají mše za zemřelé.

Sochy sv Judy Tadeáše a sv. Leonarda

Na kamenných podstavcích u kostelíčka stojí dvojice barokních soch představujících sv Judu Tadeáše a sv. Leonarda. Sochy byly vytesány z pískovcev roce 1769, za knížete Jindřicha Pavla z Mansfeldu, na paměť velkého krupobití – oba svatí jjsou patrony proti bouři a nepřízni počasí.. Sv. Tadeáš má v pravé ruce otevřenou knuhu a v levé kyj.Sv. Leonard drží kříž na dlouhé tyči a v levé ruce půlku hořícího srdce.

kostel Povýšení sv. Kříže

2.pověsti

1.Až se obě sochy zřítí, dopadnou na zem, zbude z nich jen prach a nastane konec světa.

2.Když sv. Tadeáš, který drží knihu, přečte a otočí jeden list, zemře jeden z dobříšských občanů, a až celou knihu přečte a až sv Leonardovi srdce, jehož jednu polovinu drží, zcela zmizí, nastane konec světa. V roce 1962 se stalo, že sv. Leonardovi srdce vypadlo z ruky, konec světa nenastal!

kostel Povýšení sv. Kříže – vyhlídka
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *