• Menu
  • Menu

Finsko –Jyvaskyla /Jyväskylä/ 8 – Taulumäki Church

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Finsko » Finsko –Jyvaskyla /Jyväskylä/ 8 – Taulumäki Church

Biřmování v luteránském kostele

Na slavnostní ceremoniál v luteránském kostele v Jyvaskyle jsem byla pozvaná od Nikovy rodiny. Rony, který se obřadu účastnil, je Nikovým bratrancem.

Vícepatrový kostel je už plný. U vchodu do kostela stojí zástup mladých děvčat a chlapců v bílých oděvech. Průvodu vévodí dívka s křížem. Přichází kněz, společně vstupují se zapálenými svícemi směrem k oltáři.

Biřmování – Taulumäki Church Jyvaskyla

Samotný ceremoniál trvá více  dvě hodiny. Mezi kázáním, modlitbami zpívají všichni písně.

Taulumäki Church Jyvaskyla

Je po obřadu.

Před kostelem se potkáváme s mladým Ronym, kterému společně s celou rodinou postupně blahopřejeme.

Na pozvání pak odjíždíme k rodičům Ronyho na návštěvu a slavnostní pohoštění. Rodiče bydlí v jedné z pěkných čtvrrtí  Jyvaskyly, mají krásný dům se zahradou. Ochutnáme  sladké i slané speciality, kokosový dort malinový dort se šlehačkou / moc, moc dobrý/, finské pečivo… .

Já si povídám s Terkou, finsky mi to moc nejde. Je už navečer, když se vracíme domů k Terce.

u finské rodiny

Zítra jedeme do NP Pyha.

Luteránský kostel – Taulumäki Church

Taulumäki Church ( finsky: Taulumäen kirkko ) je hlavním luteránský  kostelem v Jyvaskyle.  Stavba z roku 1928, kterou navrhl architekt Elsi Borg  (1893–1958). Kostel byl slavnostně otevřen 27. října 1929 a nahrazuje kostel z roku 1885. Původní kostel, který vyhořel 27. ledna 1918,  navrhl Ludvig Isak Lindqvist.

Taulumäki Church Jyvaskyla

Kostel má fresky na biblické náměty od malíře Paavo Leinonena. Obraz nad oltářem je od Eera Janaefelta.

Hřbitov u kostela pochází z roku 1838 , postupně byl rozšířen v letech 1898, 1924,1941.

Biřmování – Taulumäki Church Jyvaskyla

Konfirmace

Konfirmace (z lat. con-firmatio, upevnění, potvrzení) může znamenat: v protestantských církvích obřad dospělosti, resp. obřad přiznání se ke svému křtu v dětském věku, obdobný katolickému biřmování v diplomatice ověření a potvrzení listiny – viz pojmy diplomatiky.

Biřmování – Taulumäki Church Jyvaskyla

Luteránská církev ve Finsku

Ve Finsku má evangelická luteránská církev nejvyšší stupeň autonomie, což znamená, že je oddělena od státu a to již od roku 1919. Samostatně může vybírat daně, jmenovat biskupy a jelikož má zároveň status lidové církve, může provádět i obřady jako jsou svatba a pohřeb. V roce 2001 byla přijata osnova pro nauku konfirmace, která tvrdí, že konfirmace bude učena v církevních školách pomocí studia katechismu. Dále autoři uvádějí některé z hlavních rozdílů spojených s přípravou a výukou konfirmace. Příprava na konfirmaci ve Finsku souvisí s učením, které je více strukturované, a také se drží pevně stanovených teologických a pedagogických principů. Jejich učení je založeno na pečlivém individuálním studiu katechismu. Náboženství je zde bráno jako logický a racionální systém víry. Na druhou stranu norská výuka spočívá především v kolektivním učení a společenské interakci při volnočasových aktivitách, ve kterých mladiství získávají zkušenosti o náboženských jevech.  http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=2017:evangelici

Taulumäki Church Jyvaskyla

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *